Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/14728

K. 2012/18393

T. 10.9.2012

• SUSMA HAKKI ( Susma Hakkını Kullanan Sanığın Suçunu İkrar Etmediğinden Bahisle Cezasından İndirim Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• İKRAR ( Susma Hakkını Kullanan Sanığın Suçunu İkrar Etmediğinden Bahisle Cezasından İndirim Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Aracın Camını Kırarak İçinden Çantayı Almak - Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )

• MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Aracın Camını Kırarak İçinden Çantayı Almak - Eylemin Nitelikli Hırsızlık Olduğu )

5237/m. 62142

5271/m. 147

ÖZET : Susma hakkı bulunan sanığın, suçunu ikrar etmediğinden bahisle cezasından indirim yapılmamasına karar verilmesi,

Sanığın kilitli aracın camını kırarak içinden çantayı almak biçiminde gerçekleşen eyleminin muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçunu (5237 sayılı TCK`nın 142/1-b )oluşturduğu gözetilmeden suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulması hukuka aykıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK`nın 53. maddesine ilişkin uygulamada herhangi bir yanlışlık bulunmadığının anlaşılması karşısında; tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce benimsenmemiştir. Sanık hakkında, Manisa Birinci Asliye Ceza Mahkemesi`nin 2003/206 E. ve 2003/624 sayılı kararıyla dolandırıcılık suçundan verilen ve 19.06.2003 tarihinde kesinleşen tekerrüre esas eski hükümlülüğü bulunduğu ve koşulları oluştuğu halde 5237 sayılı TCK`nın 58. maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- 5271 sayılı CMK`nın 147/1-e maddesi uyarınca susma hakkı bulunan sanığın, suçunu ikrar etmediğinden bahisle yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı biçimde cezasından 5237 sayılı TCK`nın 62/1. maddesi uyarınca indirim yapılmamasına karar verilmesi,

2- Sanığın kilitli aracın camını kırarak içinden çantayı almak biçiminde gerçekleşen eyleminin 5237 sayılı TCK`nın 142/1-b maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Canip müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak (BOZULMASINA ), ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK`nın 326 /son maddesi uyarınca kazanılmış hakkının gözetilmesine, 10.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Baytok Hukuk Bürosu

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube