Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Taksirle Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3214

K. 2011/2627

T. 10.10.2011

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Fren Yapması Sonucu Mağdurun Otobüsten Düşerek Yaralandığı - Mağdurun Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Anlamak İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )

• MAĞDUR KUSURU ( Taksirle Yaralama/Sanığın Fren Yapması Sonucu Mağdurun Otobüsten Düşerek Yaralandığı - Mağdurun Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Anlamak İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )

5237/m.89

ÖZET : Taksirle yaralama suçunda; sanığın, fren yapması sonucunda, otobüs içinde sanığa ineceği yere gelip gelmediğini sormakta olan mağdurun düşerek yaralandığı olayda, tüm kusurun sanıkta olmayacağı da gözetilerek, mağdurun kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi bakımından Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversitelerin ilgili bölüm uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınması gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İETT otobüs şoförü olan sanığın, fren yapması sonucunda, otobüs içinde sanığa ineceği yere gelip gelmediğini sormakta olan mağdurun düşerek yaralandığı olayda, tüm kusurun sanıkta olmayacağı da gözetilerek, mağdurun kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi bakımından Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversitelerin ilgili bölüm uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, suçun işlendiği zamandaki yasa ile sonradan yürürlüğe giren yasanın ilgili tüm hükümlerinin somut olaya ayrı ayrı uygulanması ve her iki yasaya göre hükmedilecek cezalar belirlendikten sonra, uzlaşma hükümleri de nazara alınmak suretiyle lehine olan yasanın tespiti ile lehe yasanın bir bütün halinde uygulanması ve bu durumun hükümün gerekçesine yansıtılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümün öncelikle bu sebeplerden dolayı isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube