Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği - Bedensel Bütünlüğe Yapılan Saldırı Sebebiyle İstenilebileceği/Uygun Bir Miktar Takdir Edilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2876

K. 2012/4814

T. 26.3.2012

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği - Bedensel Bütünlüğe Yapılan Saldırı Sebebiyle İstenilebileceği/Uygun Bir Miktar Takdir Edilmesi Gerektiği )

• YARALAMAK ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği/Manevi Tazminat Talebi - Uygun Bir Miktar Takdir Edilmesi Gerektiği/Bedensel Bütünlüğe Yapılan Saldırı Sebebiyle İstenilebileceği )

• BEDENSEL BÜYÜNLÜĞE YAPILAN SALDIRI ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği - Manevi Tazminat Talebine Uygun Bir Miktarda Karar Verileceği )

818/m. 47

ÖZET : Davalının, çıkan tartışma sırasında davacıyı kasten yaraladığı ve bu sebeple ceza yargılaması sonucunda mahkum edildiği anlaşılmaktadır Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. B.K.nun 47. maddesinde, bedensel bütünlüğe yapılan saldırılar sebebiyle manevi tazminat istenilebileceği açıkça düzenlenmiştir Şu durumda, davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

DAVA : Davacı K. M. vekili tarafından, davalı C. M. aleyhine 8.9.2011 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 7.1.2012 tarihli kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Dosya kapsamından; davalının, çıkan tartışma sırasında davacıyı kasten yaraladığı ve bu sebeple ceza yargılaması sonucunda mahkum edildiği anlaşılmaktadır Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. B.K.nun 47. maddesinde, bedensel bütünlüğe yapılan saldırılar sebebiyle manevi tazminat istenilebileceği açıkça düzenlenmiştir Şu durumda, davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. Mahkemece, davanın reddine gerekçe yapılan olgular; tazminat miktarının takdirinde, göz önünde tutulabilir. Karar, açıklanan sebeplerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 26.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Baytok Hukuk Burosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube