Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/773

K. 2013/9618

T. 6.6.2013

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Sanığın Alınacak İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Araç Muayene İşlemi Üzerindeki İmza ve Yazıların Kimin Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edileceği )

• ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Sanığın Alınacak İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Araç Muayene İşlemi Üzerindeki İmza ve Yazıların Kimin Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edileceği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Sanığın Alınacak İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Araç Muayene İşlemi Üzerindeki İmza ve Yazıların Kimin Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği )

5237/m.204

5271/m. 63

ÖZET : Sanığın sahtecilikten haberi olmadığını, aracı muayene ettirmediğini, bu haliyle aldığını olaydan sonra da iade ettiğini, olayla ilgisinin olmadığını beyan etmesi karşısında; sanığın alınacak imza ve yazı örnekleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp muayene işlemi üzerindeki imza ve yazıların kimin eli ürünü olduğu tespit edilmelidir. Eksik soruşturma ile beraate hükmedilmemesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın sahte muayene işleminin bulunduğu trafik belgesini bilerek kullandığının iddia olunması, kovuşturmada talimatla beyanı alınan tanık H.U.`ın aracı A... Otomotivden aldığını, sahibini M.A. olarak bildiğini, aracın yaklaşık 3 ay kadar kendisinde kaldığını, devrini üzerine almadığını, sürekli tamirde olduğunu en son sanık şoförlüğünü yaparken yakalandığını, sahtecilikten haberi olmadığını, aracı muayene ettirmediğini, bu haliyle aldığını olaydan sonra da iade ettiğini, olayla ilgisinin olmadığını beyan etmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, adı geçen M.A. tanık sıfatıyla dinlenip H. İ. T., A. T., H.U., M.A. ve sanığın alınacak imza ve yazı örnekleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp muayene işlemi üzerindeki imza ve yazıların kimin eli ürünü olduğu tespit edildikten sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik soruşturmayla beraate hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube