Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11367

K. 2013/24129

T. 11.6.2013

• BASİT YARALAMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şeklindeki İlamından Başka Adli Sicil Kaydı Olmayan Sanık Hakkında HAGB`nin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şeklindeki İlamından Başka Adli Sicil Kaydı Olmayan Sanık Hakkında HAGB`nin Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu - Basit Yaralama )

5271/m.231

5237/m.86

ÖZET: Kasten basit yaralama suçunda; hakkında şikayet bulunmayan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklindeki ilamından başka adli sicil kaydı olmayan sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmamasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği düşünüldü:

KARAR : Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 2007-763 E. 2008-721 K. numaralı ilamında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğu bu sebeple tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

Hakkında şikayet bulunmayan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklindeki ilamından başka adli sicil kaydı olmayan sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan "sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlediği dikkate alındığında sanığa verilen ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına" şeklindeki gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmamasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bayok Hukuk Bürosu

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube