Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4800

K. 2013/8845

T. 11.6.2013

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK ( Sanıkların Ne Şekilde Sübuta Erdiği ve Sanıkların Terör Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olduklarına Dair Neticeye Nasıl Ulaşıldığının Sübut Delilleriyle Birlikte Ayrı Ayrı Tartışılacağı )

• TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL OLMAK ( Sanıkların Bu Yapıya Nasıl Dahil Olduklarının Tartışılacağı - İddianame Kapsamına Göre Kamu Davası Açıldığı Anlaşılan Terör Örgütü Propagandası Suçuna Dair Eylemlerin Gözetileceği )

• TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI ( Sanıkların Ne Şekilde Sübuta Erdiği ve Sanıkların Terör Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olduklarına Dair Neticeye Nasıl Ulaşıldığının Sübut Delilleriyle Birlikte Ayrı Ayrı Tartışılacağı )

5237/m.220

ÖZET : Silahlı terör örgütüne üye olma suçunda; sanıklara yüklenen eylemlerin ne şekilde sübuta erdiği ve sanıkların terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına dair neticeye nasıl ulaşıldığının sübut delilleriyle birlikte ayrı ayrı tartışılması gerekirken, iddianame kapsamına göre kamu davası açıldığı anlaşılan terör örgütü propagandası suçuna dair eylemler de nazara alınmadan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükmedilen cezaların süresine göre koşulları bulunmadığından sanıklar S. S.K.ve V.K.müdafileriyle sanık A.T.`un duruşmalı inceleme istemlerinin C.M.U.K.nın 318. maddesi uyarınca reddine,

Sanıklara yüklenen eylemlerin ne şekilde sübuta erdiği ve sanıkların terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına dair neticeye nasıl ulaşıldığının sübut delilleriyle birlikte ayrı ayrı tartışılması gerekirken, iddianame kapsamına göre kamu davası açıldığı anlaşılan terör örgütü propagandası suçuna dair eylemler de nazara alınmadan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar S. S. K.`la V. Ç. müdafileriyle sanık A.T.`un temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube