Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Görevli Mahkeme Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/34591

K. 2013/16763

T. 3.6.2013

• GÖREVLİ MAHKEME ( Eylemin Parada Sahtecilik Olup Olmadığını Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Farklı İllerde Bir Çok Kez Sahte Para Piyasaya Sürdüğünü Beyan Ettiği - Kesintisiz Suçlardan Olduğu/Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı )

• KESİNTİSİZ SUÇ ( Parada Sahtecilik/Sanığın Farklı İllerde Bir Çok Kez Sahte Para Piyasaya Sürdüğünü Beyan Ettiği - Kesintisiz Suçlardan Olduğu/Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Parada Sahtecilik/Sanığın Farklı İllerde Bir Çok Kez Sahte Para Piyasaya Sürdüğünü Beyan Ettiği - Kesintisiz Suçlardan Olduğu/Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Dava Açılmışsa Birleştirileceği )

5237/m.197

ÖZET : Parada sahtecilik suçunun oluşup oluşmadığına dair yargılama yapma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

Sanık ifadesinde farklı illerde bir çok sahte parayı piyasaya sürdüğünü ifade etmiştir. Söz konusu suçun kesintisiz suçlardan olması ve iddianamenin düzenlenmesiyle hukuki kesintinin oluşması karşısında, mükerrer cezalandırmanın önlenmesi bakımından bahsi geçen olaylarla ilgili olarak sanık hakkında parada sahtecilik suçundan dava açılıp açılmadığı araştırılarak mümkün olduğunda davaların birleştirilmesi gerekir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nun 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına dair yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- ) Kabul ve uygulamaya göre:

a- ) Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün 07.12.2010 tarihli yazılarında sanığın 7.12.2010 tarihinde Şeydiler İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yakalandığı ve 40 adet sahte 100 TL ele geçirildiğinin, sanığın ifadesinde Ankara ilinde çeşitli semtlerde 4000-5000 TL civarında sahte parayı piyasaya sürdüğünü ve ayrıca Afyonkarahisar ilinde de 900 TL civarında sahte parayı piyasaya sürdüğünü beyan ettiğinin bildirilmesi karşısında; parada sahtecilik suçunun kesintisiz suçlardan olması ve iddianamenin düzenlenmesiyle hukuki kesintinin oluşması karşısında, mükerrer cezalandırmanın önlenmesi bakımından bahsi geçen olaylarla ilgili olarak sanık hakkında parada sahtecilik suçundan dava açılıp açılmadığı araştırılarak mümkün olduğunda davaların birleştirilmesi, aksi halde incelenerek dosya içerisine alınıp bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya konulduktan sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle yazılı biçimde hüküm kurulması,

b- ) Suça konu sahte parayla ilgili olarak Merkez Bankası ya da ilgili şubesinden aldatma kabiliyeti olup olmadığına dair rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebeplerden dolayı kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube