Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Etkin Pişmanlık Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11558

K. 2013/11659

T. 10.7.2013

• ETKİN PİŞMANLIK ( Pişmanlık Esasına Dayanması ve Hükmün Uygulanabilmesi İçin Zararın Giderilmesinin Yeterli Olmayıp Aynen Geri Verme veya Tazminin Pişmanlık Duyularak Bizzat Sanık veya Onun Adına Yakınları Tarafından Yapılması Gerektiği )

• ZARARIN GİDERİLMESİ ( Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Zararın Giderilmesinin Yeterli Olmayıp Aynen Geri Verme veya Tazminin Pişmanlık Duyularak Bizzat Sanık veya Onun Adına Yakınları Tarafından Yapılması Gerektiği )

• PİŞMANLIK DUYMAYAN SANIK ( Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmü Uyarınca İndirim Yapılamayacağı ve 5271 S. CMK’nun 217. Md. Uyarınca Duruşmadan Edindiği Kanaate Göre Delillerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASI ( Suç Konusunun Miktar ve Önemine Dayanarak Adli Para Cezası Bakımından Alt Sınırdan Ayrılmak Suretiyle Hüküm Kuran Mahkemenin Takdir ve Uygulamasında Bir İsabetsizlik Görülmediği )

5237/m.168

765/m.523

5271/m.217

ÖZET : 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinden farklı olarak pişmanlık esasına dayanması ve hükmün uygulanabilmesi için zararın giderilmesinin yeterli olmayıp, aynen geri verme veya tazminin pişmanlık duyularak bizzat sanık veya onun adına yakınları tarafından yapılmasının gerekli olduğu, somut olayda ise aşamalarda sanığın ısrarla atılı suçlamayı inkar yönünde savunmada bulunması karşısında, yaptığı eylemlerden bizzat pişmanlık duymayan sanık hakkında etkin pişmanlık hükmü uyarınca indirim yapılamayacağı ve 5271 sayılı CMK.nun 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip, suçun işleniş özelliklerine, suç konusunun miktar ve önemine dayanarak adli para cezası bakımından alt sınırdan ayrılmak suretiyle hüküm kuran mahkemenin takdir ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinden farklı olarak pişmanlık esasına dayanması ve hükmün uygulanabilmesi için zararın giderilmesinin yeterli olmayıp, aynen geri verme veya tazminin pişmanlık duyularak bizzat sanık veya onun adına yakınları tarafından yapılmasının gerekli olduğu, somut olayda ise aşamalarda sanık Alper Yetim`in ısrarla atılı suçlamayı inkar yönünde savunmada bulunması karşısında, yaptığı eylemlerden bizzat pişmanlık duymayan sanık hakkında etkin pişmanlık hükmü uyarınca indirim yapılamayacağı ve 5271 sayılı CMK.nun 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip, suçun işleniş özelliklerine, suç konusunun miktar ve önemine dayanarak adli para cezası bakımından alt sınırdan ayrılmak suretiyle hüküm kuran mahkemenin takdir ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan tebliğnamedeki bozma düşüncelerine iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklara yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün ONANMASINA, 10.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube