Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suçu Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2546

K. 2013/9485

T. 6.6.2013

• BAŞKASINA AİT KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI ( Sanığın Kendisinin Kredi Kartı İçin Müracaat Ettiğini ve Teslim Edilen Kartın Kendisine Ait Olduğunu Zannederek Alıp Kullandığını Savunduğu/Katılan ve Sanığın Akraba Olup İsimlerinin Benzerlik Taşıdığı - Bankadan Başvurunun Reddedildiği Hususunun Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Sorulacağı )

• YARAR SAĞLAMA ( Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması/Sanığın Kendisinin Kredi Kartı İçin Müracaat Ettiğini ve Teslim Edilen Kartın Kendisine Ait Olduğunu Zannederek Alıp Kullandığını Savunduğu - Katılan ve Sanığın Akraba Olup İsimlerinin Benzerlik Taşıdığı/Bankadan Başvurunun Reddedildiği Hususunun Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Sorulması Gerektiği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması - Kartın Kullanımından Doğan Zararın Sanık Tarafından Giderilip Giderilmediği ve Yapılmışsa Ödeme Tarihleri Araştırılıp Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

• SANIK VE KATILANIN AKRABA OLUP İSİMLERİNİN BENZER OLMASI ( Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması/Sanığın Kendisinin Kredi Kartı İçin Müracaat Ettiğini ve Teslim Edilen Kartın Kendisine Ait Olduğunu Zannederek Alıp Kullandığını Savunduğu - Bankadan Başvurunun Reddedildiği Hususunun Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Sorulacağı )

5237/m.168

ÖZET : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunda; katılanla akraba olduğu anlaşılan sanığın tüm aşamalarda kendisinin hsbc bankasına kredi kartı için müracaat ettiğini ve teslim edilen kartın kendisine ait olduğunu zannederek alıp kullandığını savunması, katılanın isminin sanığın ismiyle benzer olup kredi kartının teslimi sırasında kurye tarafından düzenlenen formda sanığın adının H. Hüsnü A. olarak yazılmasına rağmen sanığın ise Hüsnü A. gerçek ismiyle imzalayarak kartı teslim aldığı, banka cevabi yazısına göre sanığın kredi kartı talebinde bulunduğu ve bunun aynı gün red edildiğinin belirtilmesi ve sanığın baştan itibaren harcamaları kendisinin yaptığını kabul etmesi karşısında, sanığın suç kastının belirlenmesi bakımından; bankadan kredi kartı talebine dair başvurunun reddedildiği hususunun sanığa tebliğ edilip edilmediği ve varsa belgesinin celbiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bankanın cevabi yazısına göre kredi kartı borcunun kurye firması tarafından ödendiği, sanığın da temyiz dilekçesinde kartın teslimini yapan kuryeye 6 ay içinde ödemede bulunduğunu beyan etmesi karşısında kartın kullanımından doğan zararın sanık tarafından giderilip giderilmediği ve yapılmışsa ödeme tarihleri araştırılıp sonucuna göre etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Katılanla akraba olduğu anlaşılan sanığın tüm aşamalarda kendisinin hsbc bankasına kredi kartı için müracaat ettiğini ve teslim edilen kartın kendisine ait olduğunu zannederek alıp kullandığını savunması, katılanın isminin sanığın ismiyle benzer olup kredi kartının teslimi sırasında kurye tarafından düzenlenen formda sanığın adının H. Hüsnü A. olarak yazılmasına rağmen sanığın ise Hüsnü A. gerçek ismiyle imzalayarak kartı teslim aldığı, banka cevabi yazısına göre 14.11.2006 tarihinde sanığın kredi kartı talebinde bulunduğu ve bunun aynı gün red edildiğinin belirtilmesi ve sanığın baştan itibaren harcamaları kendisinin yaptığını kabul etmesi karşısında, sanığın suç kastının belirlenmesi bakımından;anılan bankadan kredi kartı talebine dair başvurunun reddedildiği hususunun sanığa tebliğ edilip edilmediği ve varsa belgesinin celbiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı,

Kabule göre de:

2- )Hsbc bankasının cevabi yazısına göre kredi kartı borcunun kurye firması tarafından ödendiği, sanığın da temyiz dilekçesinde kartın teslimini yapan kuryeye 6 ay içinde 500,00 TL ve 850,00 TL olmak üzere 1350,00 TL ödemede bulunduğunu beyan etmesi karşısında: kartın kullanımından doğan zararın sanık tarafından giderilip giderilmediği ve yapılmışsa ödeme tarihleri araştırılıp sonucuna göre T.C.K.nun 168. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasında zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube