Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/18831

K. 2012/3280

T. 5.3.2012

• İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK (Yapılan Soruşturmada Sanığın Bitkileri İçmek Amacıyla Ektiğini Belirtmesi - Uyuşturucu Ele Geçirilemediği Tıbbi Bulguya da Ulaşılamadığı/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmaktan Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği)

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK (İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçundan Yapılan Soruşturmada Sanığın Bitkileri İçmek Amacıyla Ektiğini Belirtmesi - Uyuşturucu Ele Geçirilemediği Tıbbi Bulguya da Ulaşılamadığı/Beraat Karar Verilmesi Gereği)

• İKRARIN DELİL NİTELİĞİ (İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçundan Yapılan Soruşturmada Sanığın Bitkileri İçmek Amacıyla Ektiğini Belirtmesi - Uyuşturucu Ele Geçirilemediği Tıbbi Bulguya da Ulaşılamadığı/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmaktan Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği)

5237/m. 191

5271/m. 223

ÖZET : İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede söz konusu bitkileri içmek amacıyla ektiğini belirtmiştir. Hakkında atılı suçtan soruşturma başlatılan sanığa ait içime hazır herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemediği gibi, bu maddeleri kullandığına ilişkin tıbbi bir bulguya da ulaşılamadığı ve dikili durumda ele geçirilen hint keneviri bitkilerinden koparıp içtiğine ilişkin herhangi bir iddia ya da soyut ikrarı dışında suçu işlediğine ilişkin delil bulunmayan sanığın beraatine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

İzinsiz hint keneviri ekmek suçundan yapılan soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, söz konusu bitkileri içmek amacıyla ektiğini belirtmesi üzerine, hakkında atılı suçtan soruşturma başlatılan sanığa ait içime hazır herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemediği gibi, bu maddeleri kullandığına ilişkin tıbbi bir bulguya da ulaşılamadığı ve dikili durumda ele geçirilen dişi hint keneviri bitkilerinden koparıp içtiğine ilişkin herhangi bir iddia ya da kanıtın da bulunmadığı; böylelikle, soyut ikrarı dışında, sanığın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçunu işlediğine ilişkin şüpheden uzak ve yeterli delil olmadığı gözetilmeden, beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA,

B) İzinsiz kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- 5271 sayılı CMK`nın 232/2-c maddesi uyarınca kararda suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi,

2- Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanık hakkında 5237 sayılı Yasa`nın 31/3. maddesinin uygulanmaması,

3- Hükümden sonra CMK`nın 231. maddesinde 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun`la yapılan değişiklik ile sözü edilen maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanun`la eklenen cümle dikkate alınarak, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin tartışılıp değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün (BOZULMASINA), 05.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube