Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Şantaj Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/12927

K. 2013/17109

T. 3.6.2013

• ŞANTAJ ( Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Asliye Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Eyleminin Şantaj Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Dair Kanıtları Tartışma ve Değerlendirmenin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Sanığın Eyleminin Şantaj Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Dair Kanıtları Tartışma ve Değerlendirmenin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

5237/m.106

ÖZET : İddianamede sanığın eyleminin "mağdura kendisiyle çıkmak ve yatmak istediğini, telefon numarasını herkese verip kötü yolda bir kadın olduğunu söyleyeceğini, herkese mağduru aratacağını söylemesi" biçiminde tanımlanması karşısında, eylemin kanıtlanması halinde "şantaj" suçunu oluşturup oluşturmadığına dair kanıtları tartışma ve değerlendirmenin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

İddianamede sanığın eyleminin "mağdura kendisiyle çıkmak ve yatmak istediğini, telefon numarasını herkese verip kötü yolda bir kadın olduğunu söyleyeceğini, herkese mağduru aratacağını söylemesi" biçiminde tanımlanması karşısında, eylemin kanıtlanması halinde "şantaj" suçunu oluşturup oluşturmadığına dair kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla suç vasfında yanılgıya düşülerek tehdit suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube