Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2009/55595

K. 2010/17282

T. 31.5.2010

• HAKARET ( Alenen İşlenmesi Durumunda Cezanın En Çok 1/6 Oranında Artırılabileceği )

• CEZADA UYGULANACAK ARTIRIM ORANI ( Hakaret - Alenen İşlenmesi Durumunda Cezanın En Çok 1/6 Oranında Artırılabileceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakaret/Karar Verilmesinde Nazara Alınacak Zararın Maddi Zarar Olduğu Manevi Zararı Kapsamadığı - Manevi Zararın Karşılanmadığı Gerekçesiyle HAGB`ye Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

5237/m.125

ÖZET : Hakaret suçunda; suçun aleni olarak işlenmesi nedeniyle sanığa verilen cezanın en çok “altıda biri oranında” artırılabileceği gözetilmeyerek 1/4 oranında artırılması,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zararın maddi zarar olduğu ve manevi zararı kapsamadığı gibi hakaret suçunda maddi zararında olmayacağı gözetilmeyerek “sanığın müştekinin manevi zararını karşılamadığı” yönündeki gerekçeye dayanılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Suçun aleni olarak işlenmesi nedeniyle sanığa verilen cezanın TCK`nun 125/4.maddesi uyarınca en çok “altıda biri oranında” artırılabileceği gözetilmeyerek 1/4 oranında artırılması suretiyle sanığın sonuç olarak 2 ay 27 gün yerine 3 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

2-Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250,2009/13 sayılı kararında da kabul edildiği üzere,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zararın maddi zarar olduğu ve manevi zararı kapsamadığı gibi hakaret suçunda maddi zararında olmayacağı gözetilmeyerek “sanığın müştekinin manevi zararını karşılamadığı” yönündeki gerekçeye dayanılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş o yer ve üst C.Savcılarının itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 31.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU) 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube