Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık Hakkında Yargıtay 13. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7599

K. 2011/1700

T. 29.9.2011

• MUHKEM EŞYAYI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( SanıklarınYakalandıktan Sonra Mağdurun Çantasını Attıkları Yeri Göstererek Kısmi İade Sağladıkları - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HIRSIZLIK ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle/SanıklarınYakalandıktan Sonra Mağdurun Çantasını Attıkları Yeri Göstererek Kısmi İade Sağladıkları - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı/İşbölümü Yapan Sanıkların Fiile Doğrudan Katıldığının Kabul Edileceği )

• DOĞRUDAN KATILMA ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Sanıkların İşbölümü Gereği Eyleme Doğrudan Katıldığının Kabul Edeceği/Faillik Hükmü Yerine Yardım Etmeden Hüküm Kurulamayacağı )

• YARDIM ETME ( Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Sanıkların İşbölümü Gereği Eyleme Doğrudan Katıldığının Kabul Edeceği/Faillik Hükmü Yerine Yardım Etmeden Hüküm Kurulamayacağı )

5237/m.37, 39, 142, 168

ÖZET : Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçunda; sanıkların yakalandıktan sonra mağdurun çantasını attıkları yeri göstererek kısmi iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında; yasal koşulları gerçekleşen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı gözetilmelidir.

Sanıkların işbölümü gereği eyleme doğrudan doğruya katıldığı gözetilmelidir. Yardım etme hükümlerinin uygulanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık Y. Ö.`in, önceden kasıtlı suçtan hükümlülükleri bulunması sebebiyle 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562 nci maddesiyle değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Sanıkların yakalandıktan sonra mağdur C.M.`nın çantasını attıkları yeri göstererek kısmi iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında; yasal koşulları gerçekleşen 5237 S. T.C.K.nun 168/1-4. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri gereğince mağdura rızasının bulunup bulunmadığı hususu sorulmadan yazılı şekilde uygulama yapılması,

2-) Sanık Y. Ö.`in, diğer sanık V. Y. ve evrakı ayrı yürütülen E. İ.`yle birlikte anlaşmak suretiyle, yaptıkları işbölümü gereği eyleme doğrudan doğruya katıldığı gözetilmeden, hakkında T.C.K.nın 37/1. maddesi yerine 39. maddesinin uygulanması,

3-) Ceza uygulanması sırasında, 5237 Sayılı T.C.K.nun 39. maddesinin, aynı Kanunun 143. maddesinden önce uygulanması suretiyle, T.C.K.nun 61. maddesinin aykırı davranılması,

4-) Sanıklar hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nun 53/1. maddesinin (c) fıkrasındaki, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksunluğun koşullu salIVerme tarihine, aynı maddenin diğer haklar ile a, b, d ve e bentlerindeki hak yoksunluğun ise infaz tarihine kadar süreceğinin gözetilmemesi suretiyle aynı maddenin 3. fıkrasına aykırı davranılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar V. Y., Y. Ö. müdafiilerinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, sanıkların ceza süresi bakımından kazanılmış haklarının gözetilmesine, 29.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube