Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/28423

K. 2013/14329

T. 3.6.2013

* KARI DİYE HİTAP EDEREK HAKARET ( Eş Anlamına Gelen Sözcüğünün Ne Şekilde Mağdurenin Onur ve Şerefine Saldırı Teşkil Ettiği Tartışılmaksızın Hakaret Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )

* HAKARET ( Sanığın Mağdureye Karı Dediği - Eş Anlamına Gelen Sözcüğün Ne Şekilde Mağdurenin Onur ve Şerefine Saldırı Teşkil Ettiği Tartışılmaksızın Hakaret Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )

* KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( 1 Yıl 2 Ay Süreli Hapis Cezasının Kısa Süreli Olmadığı - Hak Yoksunluklarına Karar Verilmesi Gerektiği/Hakaret )

* BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Hakaret/1 Yıl 2 Ay Süreli Hapis Cezasının Kısa Süreli Olmadığı - Hak Yoksunluklarına Karar Verilmesi Gerektiği )

5237/m.53, 125

ÖZET : Suç tarihinde sanık tarafından mağdureye karşı kullanılan ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "eş" anlamına gelen "karı" sözcüğünün ne şekilde mağdurenin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği veya onur, şeref ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği kararda tartışılmaksızın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sanığa hükmolunan 1 yıl 2 ay erteli hapis cezası kısa süreli olmadığından 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Suç tarihinde sanık tarafından mağdureye karşı kullanılan ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "eş" anlamına gelen "karı" sözcüğünün ne şekilde mağdurenin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği veya onur, şeref ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği kararda tartışılmaksızın yazılı şekilde hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

2-) Kabule göre de;

a-)5237 Sayılı T.C.K.nın 51. maddesi uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezası ertelenen sanık hakkındaki denetim süresinin yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak ... yıl olarak belirlenmesi,

b-)Sanığa hükmolunan 1 yıl 2 ay erteli hapis cezası kısa süreli olmadığından 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03.06.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Sanığın, kamu görevlisi olan memur mağdureye, aynı okulda eğitim gören çocuğuna karşı iddia ettiği olumsuz eylemleri sebebiyle bunları anlatırken kullandığı " karı" sözü bozma ilamındaki gibi eş anlamında kullanılmayıp mağdurenin cinsel kimliği üzerinden onu küçük düşürücü nitelikte olması gözönüne alındığında hakaret suçunun oluştuğu düşüncesinde olduğumdan çoğunluğun (1) numaralı bozma görüşüne katılmıyorum.BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube