Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8563

K. 2013/17825

T. 27.6.2013

• İTİRAZIN İPTALİ ( Murisin Kullandığı Tüketici Kredisi Borcunun Ödenmediği İleri Sürülerek Yapılan Takibe/Murisin Aczinin Açıkça İspat Edilemediği - Mirası Reddetmeyen Davalıların Murisin Halefi Olarak Borçtan Sorumlu Olduğu/Alacak Belirlenerek Karar Verileceği )

• MURİSİN KULLANDIĞI TÜKETİCİ KREDİSİ BORCU ( Borç İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali Talebi/Murisin Aczinin Açıkça İspat Edilemediği - Mirası Reddetmeyen Davalıların Murisin Halefi Olarak Borçtan Sorumlu Olduğu )

• MİRASÇILARIN TÜKETİCİ KREDİSİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( Miras Bırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tesbit Edilmişse Mirasın Reddedilmiş Sayılacağı/Murisin Aczinin Açıkça İspat Edilemediği - Mirası Reddetmeyen Davalıların Murisin Halefi Olarak Borçtan Sorumlu Olacağı )

4721/m.605

2004/m.67

ÖZET : Davacı, davalıların murisinin kullandığı tüketici kredisi borcunun ödenmediğini ileri sürerek yapılan takibine vaki itirazın iptaline, takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Murisin aczi açıkça ispat edilememiştir. Mirası reddetmeyen davalılar murisin halefi olarak borçtan sorumludur. Alacak belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıların murisinin kullandığı tüketici kredisi borcunun ödenmediğini, ileri sürerek alacağın tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline, takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalılar, mirasın borca batık olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

T.M.K. 605/2 maddesi uyarınca miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Murisin aczi açıkça ispat edilememiştir. Mirası reddetmeyen davalılar murisin halefi olarak borçtan sorumludur. Mahkemece alacak belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube