Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Görevi Kötüye Kullanmak Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/175

K. 2012/428

T. 13.2.2012

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanık Hakkında Aynı Fiiller Nedeniyle İki Ayrı Dava Açıldığı - Görevi Kötüye Kullanma Nedeniyle Açılan Dava Derdest İse Davaların Birleştirileceği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Aynı Fiiller Nedeniyle İki Ayrı Dava Açıldığı - Görevi Kötüye Kullanma Nedeniyle Açılan Dava Derdest İse Davaların Birleştirileceği )

5237/m.257

ÖZET : Asliye Ceza Mahkemesi`nin dosyada bulunan yazısı ve ekinde gönderilen Danıştay 2. Dairesi kararının içeriğine nazaran sanık hakkında aynı fiillerinden dolayı görevi kötüye kullanma suçundan da dava açıldığı, ayrı mahkemelerde görülmesinin aynı konuda iki karar verilmesine veya çelişkili sonuçlara ulaşılmasına sebep olacağı dikkate alınarak, bu davanın akıbeti araştırılıp derdest ise açıklanan hukuki ve fiili irtibat sebebiyle birleştirilmesi, karara bağlanmış ise sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesi`nin dosyada bulunan 27.01.2005 tarih ve 2001/404 Esas sayılı yazısı ve ekinde gönderilen Danıştay 2. Dairesinin 06.04.2001 tarihli kararının içeriğine nazaran sanık hakkında aynı fiillerinden dolayı görevi kötüye kullanma suçundan da dava açıldığı, ayrı mahkemelerde görülmesinin aynı konuda iki karar verilmesine veya çelişkili sonuçlara ulaşılmasına sebep olacağı dikkate alınarak, bu davanın akıbeti araştırılıp derdest ise açıklanan hukuki ve fiili irtibat sebebiyle birleştirilmesi, karara bağlanmış ise sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

Hükümden sonra 8.2.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve T.C.K.nın 7/2. maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrasıyla değişik C.M.K.nın 231/5. maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesinde soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesi hükmü de gözetilerek mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafii ile O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 13.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube