Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hırsızlık Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/25865

K. 2013/14882

T. 6.6.2013

• HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Tarihinde Aynı Binadaki Başka İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Olayında Tespit Edilen Parmak İzi Nedeniyle Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• PARMAK İZİ ( Sanığın Suç Tarihinde Aynı Binadaki Başka İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Olayında Tespit Edilen Parmak İzi Nedeniyle Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Hırsızlık )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Suç Tarihi Dikkate Alındığında Uzlaştırma İşlemi Yapılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

• UZLAŞMA ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma - Suç Tarihi Dikkate Alındığında Uzlaştırma İşlemi Yapılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

5237/m.141, 142

ÖZET : Hırsızlık suçunda; sanığın yüklenen suçları işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirecek nitelikte her türlü kuşkudan uzak yeterli delil bulunmadığı gözetilmelidir. Aynı tarihte aynı binadaki başka bir işyerinden yapılan hırsızlık olayında sanığın parmak izinin tespit edildiği gerekçesiyle varsayıma dayalı olarak sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.

Sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun suç tarihi itibariyle uzlaşma kapsamında bulunması karşısında uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Sanığın atılı suçları işlemediğini savunması ve dosya içeriğine göre de, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirecek nitelikte her türlü kuşkudan uzak yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, aynı tarihte aynı binadaki başka bir işyerinden yapılan hırsızlık olayında sanığın parmak izinin tespit edildiği gerekçesiyle varsayıma dayalı olarak sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmesi,

2- ) Kabule göre de;

Sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını bozma suçunun suç tarihi itibariyle uzlaşma kapsamında bulunması karşısında. 5271 Sayılı C.M.K.nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube