Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN İPTALİ ( Yersiz Sağlık Karnesi Kullanımı Sebebiyle Yapılan Takibe İtirazın İptali İstemi - Faiz Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı/Her Bir Dönem Yönünden Faiz Oranlarını ve Hesaplanan Miktarı İçerecek Şekilde Denetim Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/12845

K. 2013/14708

T. 28.6.2013

• İTİRAZIN İPTALİ ( Yersiz Sağlık Karnesi Kullanımı Sebebiyle Yapılan Takibe İtirazın İptali İstemi - Faiz Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı/Her Bir Dönem Yönünden Faiz Oranlarını ve Hesaplanan Miktarı İçerecek Şekilde Denetim Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )

• YERSİZ SAĞLIK KARNESİ KULLANIMI SEBEBİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Hükme Alınan Faiz Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı - Her Bir Dönem Yönünden Faiz Oranlarını ve Hesaplanan Miktarı İçerecek Şekilde Denetim Raporu Alınacağı )

• FAİZ RAPORU ( Yersiz Sağlık Karnesi Kullanımı Sebebiyle Yapılan Takibe İtirazın İptali İstemi - Hükme Alınan Faiz Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı )

• BOZMA KARARI ÖNCESİ DAVALININ VEFATI ( Mirasçıları Vekilinin Yargılama Sırasında Davayı Takip Ettiği - Mirasçılarının İsimlerinin 6100 S.K. Md.304 Uyarınca Karar Başlığına Mahallinde Her Zaman Yazılması Mümkün Olduğundan Bozma Sebebi Sayılmadığı )

6100/m.304

2004/m.67

ÖZET : Dava, yersiz sağlık karnesi kullanımı sebebiyle yapılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, hükme alınan faiz raporunun denetime elverişli olmadığı anlaşılmakta olup, her bir dönem yönünden faiz oranlarını ve hesaplanan miktarı içerecek şekilde denetim raporu alınmadan hüküm kurulması hukuka aykırıdır. Diğer taraftan, davalılardan birinin bozma kararı öncesi vefat ettiği, mirasçıları vekilinin yargılama sırasında davayı takip ettiği anlaşılmakta olup, mirasçılarının isimlerinin H.M.K.`nın 304. maddesi uyarınca karar başlığına mahallinde her zaman yazılmasının mümkün olması sebebiyle bu husus bozma sebebi sayılmamıştır

DAVA : Dava, itirazın iptaliyle takibin devamına ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi D. D. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, yersiz sağlık karnesi kullanımı sebebiyle yapılan takibe vaki itirazın iptali istemine dair olup, Mahkemece, bozma ilamına uyularak, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece, hükme alınan faiz raporunun denetime elverişli olmadığı anlaşılmakta olup, her bir dönem yönünden faiz oranlarını ve hesaplanan miktarı içerecek şekilde denetim raporu alınmadan hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.

Diğer taraftan, davalılardan A.Ç.`nin bozma kararı öncesi vefat ettiği, mirasçıları vekilinin yargılama sırasında davayı takip ettiği anlaşılmakta olup, mirasçılarının isimlerinin H.M.K.`nın 304. maddesi uyarınca karar başlığına mahallinde her zaman yazılmasının mümkün olması sebebiyle bu husus bozma sebebi sayılmamıştır.

O halde, davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalılara iadesine, 28.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Baytok Hukuk Burosu)  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube