Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4367

K. 2013/8630

T. 6.6.2013

* GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Posta Memuru Olan Sanığın İçinde Tabanca Olan ve Bilirkişi İncelemesi İçin Gönderilen Koliyi Teslim Aldığı Halde Almadığını Beyan Ettiği - Hizmet Sebebi İle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )

* POSTA MEMURUNUN İÇİNDE TABANCA BULUNAN KOLİYİ TESLİM ALMASI ( Postanın Bilirkişi İncelemesi İçin Gönderildiği - Sanığın Teslim Almadığını İddia Ettiği/Hizmet Sebebi İle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )

* HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Posta Memuru Olan Sanığın İçinde Tabanca Olan ve Bilirkişi İncelemesi İçin Gönderilen Koliyi Teslim Aldığı Halde Almadığını Beyan Ettiği - Suçun Oluştuğu )

* GÖREVLİ MAHKEME ( Posta Memuru Olan Sanığın İçinde Tabanca Olan ve Bilirkişi İncelemesi İçin Gönderilen Koliyi Teslim Aldığı Halde Almadığını Beyan Ettiği - Güveni Kötüye Kullanma Fiiline İlişkin Delillerin Asliye Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği ) 5237/m.155

ÖZET : Güveni Kötüye Kullanma suçunda; PTT ile sözleşmeli olarak posta taşımacılığı yapan sanığın bir suç sebebiyle el konularak bilirkişi incelemesi için gönderilen ve içerisinde tabanca bulunan koliyi imza karşılığı teslim aldığı halde teslim almadığını iddia ederek, hizmet gereği muhafaza etmek üzere zilyetliği kendisine devredilen mal üzerinde zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak şeklindeki eyleminin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilerek cezanın süresi yönünden davaya bakmanın ve delilleri değerlendirmenin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu dikkate alınmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : PTT ile sözleşmeli olarak posta taşımacılığı yapan sanığın bir suç sebebiyle el konularak bilirkişi incelemesi için gönderilen ve içerisinde tabanca bulunan koliyi imza karşılığı teslim aldığı halde teslim almadığını iddia ederek, hizmet gereği muhafaza etmek üzere zilyetliği kendisine devredilen mal üzerinde zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak şeklindeki eyleminin T.C.K.nın 155/2. maddesinde tanımlanan hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturacağı madde de öngörülen cezanın süresi yönünden davaya bakmanın ve delilleri değerlendirmenin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeksizin görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube