Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) YETKİ İTİRAZI ( H.U.M.K. 187. Md.sindeki İlk İtirazlardan Olup Esasa Cevap İle Birlikte Süresi İçinde Bildirilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/16091

K. 2011/8691

T. 2.6.2011

• MİADI DOLAN İLAÇLAR ( Yenisi İle Değiştirilmesine Karar Verilmesini İstemi - Yetki İtirazı H.U.M.K. 187. Md.sindeki İlk İtirazlardan Olup Esasa Cevap İle Birlikte Süresi İçinde Bildirilmesi Gerektiği )

• YETKİ İTİRAZI ( H.U.M.K. 187. Md.sindeki İlk İtirazlardan Olup Esasa Cevap İle Birlikte Süresi İçinde Bildirilmesi Gerektiği )

• İLK İTİRAZ ( Dava Dilekçesi Davalıya Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmiş Olmasına Karşın Davalı Yetki İtirazında Bulunduğu - Yetki İtirazı 10 Günlük Cevap Süresi İçerisinde Yapılmamış Olduğundan Geçersiz Olduğu )

1086/m.187

6100/m.116, 130

ÖZET : Davacı, davalı ile yapılan sözleşme gereğince, miyadları dolan ilaçların yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir. Yetki itirazı H.U.M.K. 187. maddesindeki ilk itirazlardan olup esasa cevap ile birlikte süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. Oysa somut olayda dava dilekçesi davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına karşın davalı yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı 10 günlük cevap süresi içerisinde yapılmamış olduğundan geçersizdir. Bu durumda mahkemece işin esası incelenerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı ile yapılan sözleşme gereğince, miyadları dolan ilaçların yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi olan Beykoz Mahkemelerinin yetkili olduğunu beyanla yetki itirazında bulunmuş, esas yönden de davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mahkemenin yetkisizliğine, dilekçenin bu sebeple reddine, talep halinde dosyanın yetkili ve görevli Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- ) Yetki itirazı H.U.M.K. 187. maddesindeki ilk itirazlardan olup esasa cevap ile birlikte süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. Oysa somut olayda dava dilekçesi davalıya 16.1.2008 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına karşın davalı 29.1.2008 tarihinde yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı 10 günlük cevap süresi içerisinde yapılmamış olduğundan geçersizdir. Bu durumda mahkemece işin esası incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2- ) Bozma nedenine göre, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 02.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  (Baytok Hukuk Burosu)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube