Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/18706

K. 2012/40157

T. 28.12.2012

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Çok Sayıda Sabıka Kaydı Bulunduğu/Hırsızlık Yaptığı Evden Çıkarken Üzerinde Silahla Yakalandığı - Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edileceği )

• HIRSIZLIK ( Sanığın Çok Sayıda Sabıka Kaydı Bulunduğu/Hırsızlık Yaptığı Evden Çıkarken Üzerinde Silahla Yakalandığı - Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edileceği )

• HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Hırsızlık )

• ADLİ PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği - Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Hırsızlık )

5237/m. 361141

ÖZET : Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve hırsızlık yaptığı evden çıkarken üzerinde silahla yakalanan sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu, tehlikenin ağırlığı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini hukuka aykırıdır.

Hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi karşısında, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve hırsızlık yaptığı evden çıkarken üzerinde silahla yakalanan sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu, tehlikenin ağırlığı gözetilerek TCK.nın 3 ve 61/1. maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi ve sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumundan bahisle hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın cezanın ertelenmediğine yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine,

Ancak;

Hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi karşısında, sanık hakkında TCK.nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden tekerrüre ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması suretiyle hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), 28.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. kazanci.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube