Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tehdit Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6898

K. 2013/17041

T. 3.6.2013

• TEHDİT ( Tanığın Soruşturma Aşamasında Tüm Sanıkların Tehdidinden Bahsettiği/Kovuşturmada Adı Geçen Sanığın Tehditte Bulunmadığını Belirttiği - Diğer Tanığın Adı Geçen Sanıklardan Bir Kısmının Tehditte Bulunduğunu Hatırlamadığını Söylediği/Çelişkinin Giderileceği )

• TANIK BEYANI ( Tanığın Soruşturmada Tüm Sanıkların Tehdidinden Bahsettiği/Kovuşturmada Adı Geçen Sanığın Tehditte Bulunmadığını Belirttiği - Diğer Tanığın Sanıklardan Bir Kısmının Tehditte Bulunduğunu Hatırlamadığını Söylediği/Çelişkinin Giderileceği )

• ADLİ TIP RAPORU ( Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Trafik Kazası İle Bağdaşmayacak Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Trafik Kazası İle Bağdaşmayacak Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

• TRAFİK KAZASI İLE BAĞDAŞMAYAN BULGU TESPİTİ ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )

• KÜNT TRAVMA ( Tehdit Suçunda Sanıkların Katılanların Kendilerini Yaraladıklarını Beyan Ettiği - Adli Raporlarda da Künt Travma İzi Bulunduğu/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

5237/m.29, 106

ÖZET : Tanığın soruşturma aşamasında tüm sanıkların tehdidinden bahsetmesi kovuşturma sırasında ise adı geçen sanığın tehdidine dair kesin bilgisi olmadığına belirtmesi, diğer tanığın ise sanıkların tehdit içeren sözler söylediğini hatırlamadığını bildirmesi karşısında, tanıkların ifadeleri arasındaki çelişkiler giderilmelidir.

Sanıkların aşamalardaki savunmalarında, olay yerine gelen katılanların kendilerine saldırıp yaraladıklarını beyan etmeleri ve olay sonrası alınan adli raporlarında da "künt travma, boyunda sıkmaya bağlı ödem, muhtelif tırnak sıyrıkları" şeklinde trafik kazasıyla bağdaşmayan tespitlerde bulunulması karşısında, savunma ve olayın çıkış nedeni üzerinde durularak sanıklar hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tanık H.`in soruşturma aşamasında tüm sanıkların tehdidinden bahsetmesi kovuşturma sırasında ise sadece T. ve T.`ın tehditte bulunduğunu, ancak Ç.`ın tehdidine dair kesin bilgisi olmadığına belirtmesi: tanık İ.`ın ise T. ve Ç.`ın tehdit içeren sözler söylediğini hatırlamadığını bildirmesi karşısında, tanıkların ifadeleri arasındaki çelişkiler giderilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçelerle hüküm kurulması,

Kabule göre de:

Sanıkların aşamalardaki savunmalarında, olay yerine gelen katılanların kendilerine saldırıp yaraladıklarını beyan etmeleri ve olay sonrası alınan adli raporlarında da "künt travma, boyunda sıkmaya bağlı ödem, muhtelif tırnak sıyrıkları" şeklinde trafik kazasıyla bağdaşmayan tespitlerde bulunulması karşısında, savunma ve olayın çıkış nedeni üzerinde durularak sanıklar hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanıklar T. D. ve Ç. E. müdafiinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube