Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4268

K. 2012/6136

T. 19.04.2012

* TEBLİGATI BAŞKASINA SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligat/Sanığın Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı - Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )

* RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )

* ZİNCİRLEME SUÇ ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı ve Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )

* BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN TEBLİGATI SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Nüfusa İşlettiği - Eylemin Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Olduğunun Kabul Edileceği ) 5237/m. 43, 204 765/m. 80, 342

ÖZET: Sanığın, kendi oturduğu ilden farklı bir ilde eşi olan katılan aleyhine açtığı boşanma davası dilekçesini ve duruşma gününü bildirir tebliğ evrakını katılan ile birlikte ikamet ettikleri adreste katılandan başkasına sahte olarak tebliğ ettirip, katılanın yokluğunda yapılan yargılama neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesi`nin boşanma ilamı aldığı ve bu ilamın aynı adreste 7201 sayılı Yasa`nın 35. maddesi uyarınca ilanen tebliğini sağlayarak, nüfusa işletmek sureti ile üzerine atılı zincirleme biçimde kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sübuta erdiği gözetilmeden, isabetsiz gerekçelerle beraate hükmolunması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Katılan vekilinin, sanık M. hakkındaki hükme yönelen temyizinde;

Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin sübutun bulunduğuna, soruşturmanın eksik yapıldığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- Katılan vekilinin, sanık O. hakkındaki hükme yönelik temyizinin incelenmesine gelince;

Esasen kendisi de İstanbul ilinde oturmakta olan sanığın, eşi olan katılan aleyhine Alanya`da açtığı boşanma davası dilekçesini ve duruşma gününü bildirir tebliğ evrakını katılan ile birlikte ikamet ettikleri "A... Mah. P... Cad. Ç... Sok. No: 11/6 G.../İstanbul" adresinde 10.03.1999 tarihinde katılandan başkasına sahte olarak tebliğ ettirip, katılanın yokluğunda yapılan yargılama neticesinde Alanya Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 10.12.1999 gün ve 1999/89 esas, 1999/636 karar sayılı boşanma ilamı aldığı ve bu ilamın 10.09.2000 tarihinde aynı adreste 7201 sayılı Yasa`nın 35. maddesi uyarınca ilanen tebliğini sağlayarak, nüfusa işletmek sureti ile üzerine atılı 765 sayılı TCY`nin 342/2, 80. (5237 sayılı TCY`nin 204/1-3, 43) maddelerine uyan zincirleme biçimde kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sübuta erdiği gözetilmeden, isabetsiz gerekçelerle beraate hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 19.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube