Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Göçmen Kaçakçılığı Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5752

K. 2013/2478

T. 21.2.2013

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Davada Hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Sanığın Denetim Süresi İçinde İşleyerek Mahkum Olduğu Kasıtlı Suç Nedeniyle Cezanın Ertelenmesine Olanak Bulunmadığı )

• DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI SUÇ İŞLEMEK ( Göçmen Kaçakçılığı/Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Sanık - Cezasının Ertelenemeyeceği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Göçmen Kaçakçılığı - Davada Hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Sanığın Denetim Süresi İçinde İşleyerek Mahkum Olduğu Kasıtlı Suç Nedeniyle Cezanın Ertelenmesine Olanak Bulunmadığı )

5237/m.79

5271/m.231

ÖZET : Göçmen kaçakçılığı suçunda; davada hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın denetim süresi içinde işleyerek mahkum olduğu kasıtlı suç nedeniyle açıklanan hükümdeki cezanın ertelenmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Göçmen kaçakçılığı suçundan yargılandığı davada hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın denetim süresi içinde işleyerek mahkum olduğu kasıtlı suç nedeniyle CMK`nın 231/11. maddesi uyarınca açıklanan hükümdeki cezanın ertelenmesine yasal olanak bulunmadığı, aynı fıkranın ikinci cümlesi uyarınca cezanın kısmen infazı, ertelenmesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vermenin ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyen sanıklar yönünden mümkün bulunduğu gözetilmeden, cezasının ertelenmesine karar verilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ( ONANMASINA ), 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube