Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2013/165

K. 2013/3786

T. 13.3.2013

• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( İşyerinde Yapılan Haciz Sonrasında Mahcuz Malların Yediemin Sıfatıyla Sanığa Teslim Edildiği/Haciz Mahalline Tekrar Gidildiğinde İşyerinin Taşındığı ve Yediemine Teslim Edilen Malların Tamamının Bu Adreste Bulunmadığı - Suçun Oluştuğu )

• HACİZLİ MALLAR ÜZERİNDE TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUFTA BULUNMA ( Yediemin Sıfatıyla Malların Sanığa Teslim Edildiği - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu Oluştuğu/Malların Tamamının Bu Adreste Bulunmadığı )

• HACİZLİ MALLARIN İŞYERİNİN TAŞINMASI SEBEBİYLE BULUNAMAMASI ( Çalıştığı İşyerinde Yapılan Haciz Sonrasında Mahcuz Malların Yediemin Sıfatıyla Sanığa Teslim Edildiği - Yediemine Teslim Edilen Malların Tamamının Bu Adreste Bulunmadığı/Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• YEDİEMİNE HACİZLİ MALLARIN TESLİM EDİLMESİ ( Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Sanığın Tasarrufta Bulunduğu - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu Oluştuğu )

5237/m. 289

ÖZET : Çalıştığı işyerinde yapılan haciz işlemi sonrasında mahcuz malların yediemin sıfatıyla sanığa teslim edildiği, borcun ödenmemesi üzerine haciz mahalline tekrar gidildiğinde işyerinin taşındığı ve yediemine teslim edilen malların tamamının bu adreste bulunmadığının tutanak ve tüm dosya kapsamından anlaşılması karşısında, mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan sanığın muhazafa görevini kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Çalıştığı işyerinde yapılan haciz işlemi sonrasında mahcuz malların yediemin sıfatıyla sanığa teslim edildiği, borcun ödenmemesi üzerine suç tarihinde haciz mahalline tekrar gidildiğinde işyerinin taşındığı ve yediemine teslim edilen malların tamamının bu adreste bulunmadığının 27.1.2009 tarihli tutanak ve tüm dosya kapsamından anlaşılması karşısında, mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan sanığın sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 13.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube