Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) ARACIN ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN SORUN NEDENİYLE HASAR GÖRDÜĞÜ İDDİASI ( Raporların Çelişkili Olduğu - Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat İsteminde Üniversitenin Otomotiv Anabilim Dalında Görevli Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınacağı )

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3408

K. 2013/4019

T. 21.3.2013

• KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Makine Mühendisinin Yer Aldığı İlk Raporda Yangının Üretim Hatasından Kaynaklandığı Belirtildiği/Ek Raporda Çelişkili Sonuçlara Ulaşıldığı - Otomotiv Anabilim Dalında Görevli Bilirkişilerden Rapor Alınacağı )

• ARACIN ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN SORUN NEDENİYLE HASAR GÖRDÜĞÜ İDDİASI ( Raporların Çelişkili Olduğu - Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat İsteminde Üniversitenin Otomotiv Anabilim Dalında Görevli Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınacağı )

• BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLDUĞU ( Aracın Üretim Hatası Nedeni İle Yanarak Hasar Gördüğü ve Hasar Bedelinin Sigortalıya Ödendiği İleri Sürerek Tahsili Talebi - Üniversitenin Otomotiv Anabilim Dalında Görevli Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınarak Karar Verileceği )

• OTOMOTİV ANABİLİM DALINDA GÖREVLİ BİLİRKİŞİLERDEN AYRINTILI RAPOR ALINACAĞI ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat İstemi - Yangının Çıkış Sebebi Hakkında Farklı Sonuçlara Ulaşıldığından Çelişkiyi Giderek Rapor Alınması Gerektiği )

6100/m.266

ÖZET : Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir. Davacı tarafından delil tespiti talep edilmiş, bilirkişi raporunda yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden meydana gelmiş olabileceği belirtilmiştir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmış, makine mühendisinin yer aldığı ilk raporda yangının üretim hatasından kaynaklandığı, ek raporda ise çelişkili sonuçlara ulaşıldığı, son olarak üretim hatasından kaynaklı bir ayıp olduğu kanaatine ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. İkinci olarak makine mühendisi ve elektrik mühendisinin de yer aldığı bilirkişi heyetinden alınan raporda araçta kısa devre sonucu yangın çıkmasının zayıf ihtimal olduğu bildirilmiştir. Raporlar birbiri ile çelişkilidir. Üniversitenin otomotiv anabilim dalında görevli bilirkişilerden oluşacak heyetten araç üzerindeki ilk incelemeler ve raporlar dikkate alınarak çelişkiyi giderecek ayrıntılı rapor alınarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigortalanan aracın üretim hatası nedeni ile yanarak hasar gördüğünü, hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini ileri sürerek 41.270,00 TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, sigortalı aracın üretimden kaynaklanan bir sorun nedeniyle yandığını ileri sürmektedir. Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerince düzenlenen yangın raporuna göre yangın aracın elektrik kontağından çıkmıştır. Davacı tarafından delil tespiti talep edilmiş, bilirkişi raporunda yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden meydana gelmiş olabileceği belirtilmiştir. Araç daha sonra satılmış bu nedenle hasarlı halde iken tekrar araç üzerinde inceleme yapma olanağı bulunmamıştır. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmış, makine mühendisinin yer aldığı ilk raporda yangının üretim hatasından kaynaklandığı, ek raporda ise çelişkili sonuçlara ulaşıldığı, son olarak üretim hatasından kaynaklı bir ayıp olduğu kanaatine ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. İkinci olarak makine mühendisi ve elektrik mühendisinin de yer aldığı bilirkişi heyetinden alınan raporda araçta kısa devre sonucu yangın çıkmasının zayıf ihtimal olduğu bildirilmiştir. Bu durumda raporlar birbiri ile çelişkilidir. Mahkemece bir üniversitenin otomotiv anabilim dalında görevli bilirkişilerden oluşacak heyetten araç üzerindeki ilk incelemeler ve raporlar dikkate alınarak çelişkiyi giderecek ayrıntılı rapor alınarak bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğrugörülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 21.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Baytok Hukuk Burosu)  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube