Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2010/6184

K. 2011/637

T. 18.1.2011

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanık Müdafiinin Son Oturumdaki Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin TCK`nın 52. Md.sinin 4. Fıkrasında Düzenlenen “Para Cezasının Taksitlendirilmesini” de Kapsadığı )

• PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanık Müdafiinin Son Oturumdaki Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin TCK`nın 52. Md.sinin 4. Fıkrasında Düzenlenen “Para Cezasının Taksitlendirilmesini” de Kapsadığı )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanık Müdafiinin Son Oturumdaki Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin TCK`nın 52. Md.sinin 4. Fıkrasında Düzenlenen “Para Cezasının Taksitlendirilmesini” de Kapsadığı )

5237/m.52, 62,188

ÖZET : Sanık müdafiinin, son oturumdaki sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasına ilişkin isteğinin TCK`nın 52. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen “ para cezasının taksitlendirilmesini ” de kapsadığı gözetilmeden, bu konuda bir karar verilmemesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi`nce yapılan yargılama sonucu, 25.08.2009 tarihinde 2009/85 esas ve 2009/246 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün ( 5237 Sayılı Kanunun 188/3, 62 maddeleri gereği neticeten 4 yıl 2ay hapis ve 20.000.00 TL adli para cezası ) sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 23.02.2010 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer itirazlarının reddine, ancak;

Sanık müdafiinin, son oturumdaki sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasına ilişkin isteğinin TCK`nın 52. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen “ para cezasının taksitlendirilmesini ” de kapsadığı gözetilmeden, bu konuda bir karar verilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA;

SONUÇ : 5320 sayılı Kanunun 8 ve 1412 sayılı CMUK`nın 322. maddeleri gereğince, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmasına ve bir araştırmaya gerek olmaksızın giderilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm bölümünün 3. fıkrasından sonra gelmek üzere “ Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünüde buludurularak, hükmolunan 20.000 TL adli para cezasının, TCK`nın 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, her ay bir taksit olmak üzere 20 ayda 20 eşit taksitte sanıktan alınmasına, taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının bir defada sanıktan tahsiline ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına, ” ibaresinin bir paragraf olarak eklenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 18.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube