Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Uyuşturucu Madde Suçu İşlemek İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2009/7609

K. 2013/284

T. 11.1.2013

• UYUŞTURUCU MADDE SUÇU İŞLEMEK İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın İkrarı İle Kendi Suçunu Ortaya Çıkardığı - Diğer Sanığın da Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olduğu/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

• İKRAR ( Uyuşturucu Madde Suçu İçin Teşekkül Oluşturmak/Sanığın İkrarı İle Kendi Suçunu Ortaya Çıkardığı - Diğer Sanığın da Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olduğu/Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanacağı )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Uyuşturucu Madde Suçu İçin Teşekkül Oluşturmak/Sanığın İkrarı İle Kendi Suçunu Ortaya Çıkardığı - Diğer Sanığın da Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olduğu/Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanacağı )

• SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA BEYANLARIYLA HİZMET ETMEK ( Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Suçu İçin Teşekkül Oluşturmak )

5237/m.192

ÖZET : Uyuşturucu madde suçu işlemek için teşekkül oluşturma suçunda; hakkında soyut beyanlar dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada, ikrarıyla kendi suçunun ortaya çıkmasına ve ele geçen uyuşturucu maddeyi temyize gelmeyen sanıktan aldığını beyan ederek bu sanığın da suçunun ortaya çıkmasına beyanlarıyla hizmet ve yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerekir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Hakkında ayrı soruşturma yürütülen E.U. ve C.T.`ın soyut beyanları dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada, ikrarıyla kendi suçunun ortaya çıkmasına ve ele geçen uyuşturucu maddeyi temyize gelmeyen sanık A.P.`dan aldığını beyan ederek bu sanığın da suçunun ortaya çıkmasına beyanlarıyla hizmet ve yardım eden sanık hakkında T.C.K.nın 192/3. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 11.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube