Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Sahte Kredi Kartları İle Alışveriş Yapmak Suçu Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/450

K. 2011/1748

T. 30.3.2011

• SAHTE KREDİ KARTLARI İLE ALIŞVERİŞ YAPMAK ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Kredi Kartının ya da Aynı Bankaya Ait Kartın Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Halinde Zincirleme Biçimde Ayrı Ayrı Suçların Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sahte Kredi Kartları İle Alışveriş Yapmak - Gerekli Araştırma Yapılmadan Her Bir Kartın Ayrı Eylem Kabul Edilemeyeceği )

• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Kredi Kartının ya da Aynı Bankaya Ait Kartın Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Halinde Zincirleme Biçimde Ayrı Ayrı Suçların Oluşacağı )

5237/m.245

ÖZET : Sanığın, yabancı bankalara ait kredi kartlarının manyetik şeritleri kopyalanarak sahte olarak oluşturulmuş kredi kartlarını kabul etmek ve alış verişler yapmaktan ibaret eylemlerinde; kredi kartlarını çıkartan yabancı bankaların zarar görmesi sebebiyle mağdur olan yabancı banka sayısınca suçun oluşacağı, banka veya kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yer alan ilk altı rakama ilgili katalogdan bakıldığında kartı çıkaran bankanın belirlenebileceği; sahte üretilen ve kullanılan kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilecek bankalar sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının ya da aynı bankaya ait kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde zincirleme biçimde ayrı ayrı suçların oluşacağı gözetilmeden, her bir kart ayrı eylem kabul edilerek karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıkta yakalanan ve kullanmak eylemlerine konu sahte kredi kartları üretmek eylemleri ile ilgili olarak T.C.K.nun 245/2. madde ve fıkrasından mahallinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-)Sanığın, yabancı bankalara ait kredi kartlarının manyetik şeritleri kopyalanarak sahte olarak oluşturulmuş kredi kartlarını kabul etmek ve alış verişler yapmaktan ibaret eylemlerinde; kredi kartlarını çıkartan yabancı bankaların zarar görmesi sebebiyle mağdur olan yabancı banka sayısınca suçun oluşacağı, banka veya kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yer alan ilk altı rakama ilgili katalogdan bakıldığında kartı çıkaran bankanın belirlenebileceği ve Bankalararası Kart Merkezi`nin 18.3.2010 tarihli yazında 5234 0030 6685 0638. 5486 2252 4903 3866 ve 6722 2065 0008 8234 numaraları kartların üretim algoritmasına uymayan geçersiz numaralar olup bir kredi kartına tekabül etmediklerinin belirtilmesi karşısında; sahte üretilen ve kullanılan kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilecek bankalar sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının ya da aynı bankaya ait kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde zincirleme biçimde ayrı ayrı suçların oluşacağı gözetilmeden, her bir kart ayrı eylem kabul edilerek yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-)Hükmolunan cezanın sonucu olarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmemesi.

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube