Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/9341

K. 2013/15232

T. 5.6.2013

* EV HANIMI İÇİN TAZMİNAT BELİRLENMESİ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle/Net Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanacak Bir Miktarın Maddi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verileceği - Hakkaniyet Ölçüsünü Aşmayacak Şekilde Manevi Tazminata Hükmedileceği )

* HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tutuklu Kaldığı Sürenin Fazla Hesaplanmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Ev Hanımı Olan Davacı Hakkında Net Asgari Ücret Üzerinden Maddi Tazminatın Hesaplanacağı )

* MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Tutuklama Nedeniyle - Hakkaniyet Ölçüsünü Aşmayacak Şekilde Manevi Tazminata Hükmedileceği )

* MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Tutuklama Nedeniyle - Ev Hanımı Olan Davacı Hakkında Net Asgari Ücret Üzerinden Maddi Tazminatın Hesaplanacağı )

5237/m.41

ÖZET : Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacıların sosyal ve ekonomik durumları, üzerilerine atılı suçun niteliği, tutuklanmalarına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldıkları süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, tazminatın fazla olduğunun gözetilmemesi,

Davacı 87 gün tutuklu kaldığı halde 102 gün üzerinden maddi tazminatın hesaplanması hukuka aykırıdır.

Dairemizce benimsenen görüşe göre asgari ücret üzerinden hesaplanan maddî tazminat miktarından dinî ve millî bayram tatilleri sebebiyle indirim yapılamayacağının dikkate alınmaması,

Ev hanımı olan davacının, vasıfsız bir işçi gibi değerlendirilerek tutuklulukta ve gözaltında kaldığı dönemde geçerli olan net asgari ücret üzerinden hesaplanacak bir miktarın maddi tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne dair hüküm, davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar adına ayrı ayrı maktu vekalet ücretine hükmedilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.

Davacılar vekili ve davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacıların sosyal ve ekonomik durumları, üzerilerine atılı suçun niteliği, tutuklanmalarına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldıkları süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, hükmedilen manevi tazminatların belirtilen ölçütlere uymayıp fazla olduğunun gözetilmemesi,

Davacı C. Ç. 05.02.2008- 02.05.2008 tarihleri arasında 87 gün tutuklu kaldığı halde 102 gün üzerinden maddi tazminatın hesaplanması ve hükmedilen maddi ve manevi tazminat için 19.1.2008 tarihinden itibaren faize hükmedilmesi,

Dairemizce benimsenen görüşe göre asgari ücret üzerinden hesaplanan maddî tazminat miktarından dinî ve millî bayram tatilleri sebebiyle indirim yapılamayacağının dikkate alınmaması,

Ev hanımı olan davacı M. P.`ın, vasıfsız bir işçi gibi değerlendirilerek tutuklulukta ve gözaltında kaldığı dönemde geçerli olan net asgari ücret üzerinden hesaplanacak bir miktarın maddi tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, davacılar vekili ve davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube