Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/30173

K. 2013/16317

T. 18.6.2013

• HAKARET ( Katılanın Sanığın Babasını Hastalanması Sebebiyle Sabah Saatlerinde Ziyaret Etmesinin Haksız Bir Fiil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Mesajının Hakaret İçerir Nitelikte Olduğu )

• HAKSIZ FİİL ( Katılanın Sanığın Babasını Hastalanması Sebebiyle Sabah Saatlerinde Ziyaret Etmesinin Haksız Bir Fiil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Mesajının Hakaret İçerir Nitelikte Olduğunun Gözetileceği )

• MESAJ İLE HAKARET ( Katılanın Sanığın Babasını Hastalanması Sebebiyle Sabah Saatlerinde Ziyaret Etmesinin Haksız Bir Fiil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Mesajının Hakaret İçerir Nitelikte Olduğunun Gözetileceği )

• HAKSIZ FİİL ( Katılanın Sanığın Babasını Hastalanması Sebebiyle Sabah Saatlerinde Ziyaret Etmesinin Haksız Bir Fiil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Mesajının Hakaret İçerir Nitelikte Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.125, 129

ÖZET : Katılanın, aynı zamanda üvey babası olan, sanığın babasını, hastalanması sebebiyle sabah saatlerinde ziyaret etmesinin haksız bir fiil olarak değerlendirilemeyeceği, sanığın cep telefonuyla çektiği mesajdaki ifadelerin hakaret içerir nitelikte olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılanın, aynı zamanda üvey babası olan, sanığın babasını, hastalanması sebebiyle sabah saatlerinde ziyaret etmesinin haksız bir fiil olarak değerlendirilemeyeceği, sanığın cep telefonuyla çektiği mesajdaki ifadelerin hakaret içerir nitelikte olduğu, bu sebeple sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği halde sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nun 129/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube