Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)YETKİ İTİRAZI ( İlk İtirazlardan Olduğu - Öncelikle ve Esasa Girilmeden İnceleneceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/19695

K. 2010/20932

T. 13.12.2010

• YETKİ İTİRAZI ( İlk İtirazlardan Olduğu - Öncelikle ve Esasa Girilmeden İnceleneceği )

• İLK İTİRAZ ( Yetki İtirazının Öncelikle ve Esasa Girilmeden İnceleneceği )

1086/m.187, 190

ÖZET : Dava dilekçesi davalı-karşı davacıya tebliğ edilmiştir. Mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden, hadise şeklinde incelenerek sonuçlandırılır. Davalı karşı davacı tarafından süresi içinde yetki itirazında bulunulmuştur. Yetki itirazı hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesi davalı-karşı davacıya, 20.05.2008 tarihinde tebliğ edildiği, davalı-karşı davacı tarafından süresi içerisinde 29.05.2008 tarihinde yetki itirazında bulunulduğu, bu konuda bir karar verilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup ( HUMK.md.l87/2 ) bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden, hadise şeklinde incelenerek sonuçlandırılır. ( HUMK.md.l90-l96 ) Hakim hadise hakkındaki kararını derhal verir ve iki tarafa bildirir. ( HUMK.md.225 ) Görüldüğü gibi yetki itirazı hakkında bir karar verilmeden yargılamaya devam ile davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.(Baytok Hukuk Burosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube