Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)GÖREV ( Manevi Tazminat - Babalık Davası Sonucu Ananın Kişisel Hakları Aile Mahkemelerinin Görev Alanında Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/6044

K. 2010/11792

T. 15.6.2010

• MANEVİ TAZMİNAT ( Nispi Haç Tamamlattırılıp Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerekirken Bu Konuda da Aile Mahkemesi Sıfatıyla Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• GÖREV ( Manevi Tazminat - Babalık Davası Sonucu Ananın Kişisel Hakları Aile Mahkemelerinin Görev Alanında Olmadığı )

• KADININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Nispi Haç Tamamlattırılıp Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )

818/m.49

4721/m.304

4787/m.4

ÖZET : Davacı kadının manevi tazminat istemi Türk Medeni Kanununun 2 kitabından kaynaklanmamaktadır. Bu istekle ilgili olarak nispi haç tamamlattırılıp davaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu konuda da aile mahkemesi sıfatıyla karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün manevi tazminat yönünden temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 15.06.2010 günü temyiz eden davacı ve karşı taraf davalı geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 304. maddesinde babalık davacı için manevi tazminat öngörülmemiştir. İstek Borçlar Kanununun 49. maddesine dayanmaktadır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesi uyarınca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesinde bakılacaktır. Davacı kadının manevi tazminat istemi Türk Medeni Kanununun 2 kitabından kaynaklanmamaktadır. Bu istekle ilgili olarak nispi haç tamamlattırılıp davaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu konuda da aile mahkemesi sıfatıyla karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazları konusunda şimdilik karar verilmesine yer olmadığına, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.(Baytok Hukuk Burosu ) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube