Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/483

K. 2013/4479

T. 18.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura 14 El Ateş Ettiği 4 Elin İsabet Ederek Ağır Derecede Etkili Kemik Kırığına Neden Olduğu - Teşebbüs Uygulamasında Üst Sınıra Yakın Bir Ceza Tayin Edileceği )

• YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANMA ( Sanığın Mağdura 14 El Ateş Ettiği 4 Elin İsabet Ederek Ağır Derecede Etkili Kemik Kırığına Neden Olduğu - Teşebbüs Uygulamasında Üst Sınıra Yakın Bir Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Mağdura 14 El Ateş Ettiği 4 Elin İsabet Ederek Ağır Derecede Etkili Kemik Kırığına Neden Olduğu - Teşebbüs Uygulamasında Üst Sınıra Yakın Bir Ceza Tayin Edileceği/Kasten Öldürmeye Teşebbüs )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Katılanın İş Yerlerinde Meydana Gelen Olaylarla İlgili Asliye Ceza Mahkemesi`nin Dava Dosyalarında Yargılamaları Devam Eden Dava Dosyalarının ve Başkaca Husumetin Olup Olmayacağının Araştırılacağı )

5237/m.35, 81

ÖZET : Kasten öldürmeye azmettirme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçunda; adı geçen sanığın azmettirmesiyle sanığın katılanın çalıştırdığı iş yerine giderek ruhsatsız Glock marka tabancasını çıkartıp katılana öldürmek amacıyla toplam 14 el ateş ettiği, katılanı dört isabetle yaşamsal tehlike geçirecek, kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını ağır ( 6. ) derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı olayda, katılandaki zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alındığında, teşebbüs uygulanması sırasında, sanıklar hakkında üst sınıra yakın bir ceza tayin edilmesi gerekir.

Her ne kadar olay sırasında katılandan sanıklara yönelik tahrik oluşturan haksız bir eylemin bulunmadığı dosya içeriğine uygun ve isabetli şekilde kabul edilmiş ise de; taraflar arasında olaydan önceki günlerde katılanın iş yerlerinde meydana gelen olaylarla ilgili Asliye Ceza Mahkemesi`nin dava dosyalarında yargılamaları devam eden dava dosyalarının ve ayrıca hukuki ihtilaf dışındaki başkaca husumete neden olan eylemler var ise bunların da araştırılması gerekmektedir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık T.`in kasten insan öldürmeye teşebbüs, sanık Ü.`ın kasten insan öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, takdire dair cezalarını azaltıcı nedenin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde, bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan H. vekilinin suç vasfına vesaireye; sanık T. müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede suç vasfına, teşebbüs sebebiyle cezanın teşdiden tayininin yersizliğine vesaireye; sanık Ünal müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede sübuta vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

1- )Sanık Ü.`ın azmettirmesiyle sanık T.`in, katılanın çalıştırdığı iş yerine giderek ruhsatsız Glock marka tabancasını çıkartıp katılana öldürmek amacıyla toplam 14 el ateş ettiği, katılanı sağ omuz, sol uyluk, batın ve sol ayak bölgelerinden dört isabetle yaşamsal tehlike geçirecek, kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını ağır ( 6. ) derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı olayda, katılandaki zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alındığında, teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören T.C.K.nun 35. maddesinin uygulanması sırasında, sanıklar hakkında üst sınıra yakın bir ceza tayin edilmesi gerekirken, yazılı şekilde 12 yıl hapis cezası verilmesi suretiyle eksik ceza tayini,

2- )Her ne kadar olay sırasında katılandan sanıklara yönelik tahrik oluşturan haksız bir eylemin bulunmadığı dosya içeriğine uygun ve isabetli şekilde kabul edilmiş ise de; taraflar arasında olaydan önceki günlerde katılanın iş yerlerinde meydana gelen olaylarla ilgili Kartal 4.Asliye Ceza Mahkemesi`nin 2010/373 ve 2010/752 Esas sayılı dava dosyalarında yargılamaları devam eden dava dosyalarının ve ayrıca hukuki ihtilaf dışındaki başkaca husumete neden olan eylemler var ise bunların da araştırılması, soruşturma ve kovuşturma dosyalarının denetime olanak sağlayacak şekilde onaylı örneklerinin getirtilmesi suretiyle, husumete neden olan eylemler tespit edilerek sanıklar hakkında tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının hüküm yerinde tartışmasız bırakılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekili ve sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), sanık Ü.`a verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreye göre, müdafiinin tahliye isteminin reddine, 18.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube