Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI ( Neden Olan Olaylarda Davalı Kadının Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Çocuğu İle İlgilenmediği ve Eşine Hakaret Ettiği - Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Kadar Verilmemiş Olmasının İsabetsizliği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3282

K. 2012/20202

T. 4.9.2012

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI ( Neden Olan Olaylarda Davalı Kadının Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Çocuğu İle İlgilenmediği ve Eşine Hakaret Ettiği - Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Kadar Verilmemiş Olmasının İsabetsizliği )

• KADININ AĞIR KUSURU ( Davalı Kadının Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Çocuğu İle İlgilenmediği ve Eşine Hakaret Ettiği - Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davalı Kadının Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Çocuğu İle İlgilenmediği ve Eşine Hakaret Ettiği - Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Kadar Verilmemiş Olmasının İsabetsizliği )

6100/m.26

ÖZET : Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği, çocuğu ile ilgilenmediği, eşine hakaret ettiği, davacı kocanın da birlik görevlerini yerine getirmediği, bu sebeple davacı koca da kusurlu ise de davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davalı kadın yoksulluk nafakası talebinde bulunduğu halde bu konuda olumlu ya da olumsuz bir kadar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği, çocuğu ile ilgilenmediği, eşine hakaret ettiği, davacı kocanın da birlik görevlerini yerine getirmediği, bu sebeple davacı koca da kusurlu ise de davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmış bulunmasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı kadın yoksulluk nafakası talebinde bulunduğu halde bu konuda olumlu ya da olumsuz bir kadar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırıdır ( HMK m. 26/1 )

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan yönlerden yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Baytok Hukuk Burosu)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube