Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/27657

K. 2013/14486

T. 4.6.2013

• KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Dosya İçeriğine ve Tanıkların Anlatımlarına Göre Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirileceği )

• TANIK BEYANI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Dosya İçeriğine ve Tanıkların Anlatımlarına Göre Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirileceği )

5237/m.125, 131

ÖZET: Mağdur polis memurlarına, görevlerinden dolayı hakaret ettiklerinin iddia edilmesi karşısında yargılamaya devam edilip, dosya içeriğine ve tanıkların anlatımlarına göre suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıkların kavga ettikleri ihbarı üzerine olay mahalline gelen mağdur polis memurlarına, görevlerinden dolayı hakaret ettiklerinin iddia edilmesi, 5237 Sayılı T.C.K.nın 125/3-a ve 131/1. maddeleri uyarınca kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun kovuşturulması ve soruşturulmasının şikayete bağlı olmadığının anlaşılması karşısında, yargılamaya devam edilip, dosya içeriğine ve tanıkların anlatımlarına göre suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, suçun hukuki nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek şikayetten vazgeçme sebebiyle sanıklar hakkındaki kamu davasının düşmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube