Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA DAVASINDA VERİLEN RED KARARI ( Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulduğu - Davalı Tarafa Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Dilekçelerin Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Yargılamanın İadesine İlişkin Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13140

K. 2013/11008

T. 18.4.2013

• YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Davalı Tarafa Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Dilekçelerin Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• BOŞANMA DAVASINDA VERİLEN RED KARARI ( Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulduğu - Davalı Tarafa Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Dilekçelerin Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Yargılamanın İadesine İlişkin Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davanın Tarafları Müdahiller ve Yargılamanın Diğer İlgilileri Kendi Hakları İle Bağlantılı Olarak Sahip Oldukları - Boşanma Davasında Verilen Red Kararına Yönelik Yargılamanın İadesi Talebinde İhlal Edildiği )

• EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Yargılamanın İadesi Talebi - Davalı Tarafa Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Dilekçelerin Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

6100/m.27

4721/m.166

ÖZET : Davacı, fiili ayrılık hukuki sebebine dayalı olarak açtığı boşanma davasında verilen red kararına yönelik yargılamanın iadesi talebinde bulunmuştur. Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilip dilekçelerin teatisi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan evrak üzerinde karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı M.Ç., dava dilekçesinde açıkladığı sebeplerle fiili ayrılık ( TMK md 166/son ) hukuki sebebine dayalı olarak açtığı boşanma davasında verilen red kararına yönelik yargılamanın iadesi talebinde bulunmuş, mahkemece davalı tarafa dava dilekçesi de tebliğ edilmeksizin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yargılamanın iadesi talebinin yasal koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir ( 6100 sayılı HMK. md. 27 ).

Mahkemece davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilip dilekçelerin teatisi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan evrak üzerinde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Baytok Hukuk Burosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube