Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ANLAŞMALI BOŞANMADA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI MAHKEMENİN TAKDİRİNE BIRAKMA ( Tarafların ve Müşterek Çocuğun Menfaatlerini Göz Önünde Tutarak Kişisel İlişki Konusunda Mahkemenin Öneride Bulunacağı - Tarafların Öneriyi Kabul Etmesi Halinde Boşanmaya Karar Verileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6328

K. 2013/18522

T. 1.7.2013

• ANLAŞMALI BOŞANMADA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI MAHKEMENİN TAKDİRİNE BIRAKMA ( Tarafların ve Müşterek Çocuğun Menfaatlerini Göz Önünde Tutarak Kişisel İlişki Konusunda Mahkemenin Öneride Bulunacağı - Tarafların Öneriyi Kabul Etmesi Halinde Boşanmaya Karar Verileceği )

• KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ MAHKEMENİN TAKDİRİNE BIRAKMA ( Anlaşmalı Boşanma İsteğiyle Başvuran Taraflara Tarafların ve Müşterek Çocuğun Menfaatleri Göz Önünde Tutularak Kişisel İlişki Konusunda Öneride Bulunulacağı - Önerinin Kabul Edilmesi Halinde Boşanmaya Karar Verileceği )

• KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENMESİNİN TEMYİZ EDİLDİĞİ ( Anlaşmalı Boşanma Hükmü Temyiz Edilmediği - Mahkemece Kişisel İlişki Konusunda Taraflara Öneride Bulunacağı/Kabul Edilmediği Takdirde Taraflara Kişisel İlişki Konusunda Delil Bildirme Olanağı Tanınacağı )

4721/m.166

ÖZET : Anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması, tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Ne var ki; boşanma hükmü temyiz edilmemiş, sadece kişisel ilişki düzenlemesi temyize getirildiğinden, mahkemece yapılacak iş; kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunulması, öneri kabul edildiği takdirde buna göre karar verilmesi; kabul edilmediği takdirde ise, taraflara kişisel ilişki konusunda delil bildirme olanağı tanınıp, gerektiğinde uzman incelemesi de yaptırılarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı ( koca ) tarafından kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların duruşmadaki beyanlarında, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması, tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Ne var ki; boşanma hükmü temyiz edilmemiş, sadece kişisel ilişki düzenlemesi temyize getirildiğinden, mahkemece yapılacak iş; kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunulması, öneri kabul edildiği takdirde buna göre karar verilmesi; kabul edilmediği takdirde ise, taraflara kişisel ilişki konusunda delil bildirme olanağı tanınıp gösterildiği takdirde toplanılması, gerektiğinde uzman incelemesi ( 4787 sayılı Kanun md.5 ) de yaptırılarak gerçekleşecek sonuca göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, kişisel ilişki konusunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla, 01.07.2013 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY :

Anlaşmalı boşanma davalarında ( TMK 166/3 ) eşlerden her birinin anlaşmayı bozma konusunda eşit derecede hak ve yetkileri vardır. Davaya çekişmeli yargı ( TMK. m. 166/1 ) hükümlerine göre devam edilmek üzere temyiz edilen kararın bozulması gerekir. (Baytok Hukuk Bürosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube