Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

- Cumhuriyet Savcısı Ve Hakimin Karı/Koca Olması

2802 Sa.Ka.46 CMK.22 1412 Sa.Ka.308/1

İddianameyi düzenleyen C. Savcısı ile Sulh Ceza Mahkemesinde hüküm veren hakimin karı – koca olması, usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ KARARI:

İddianameyi düzenleyen C. Savcısı ile Sulh Ceza Mahkemesinde hüküm veren hakimin karı – koca oldukları,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmüne göre; karı – koca ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacakları öngörülmüş olması,

5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş sanık Levent Çeltik müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube