Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Sigara Kaçakçılığı Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/9057

K. 2013/16442

T. 4.7.2013

• SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Diğer Sanığın Aşamalardaki Savunmalarında Sigaraların Ele Geçirildiği Araca Yolcu Olarak Bindiği ve Sigaralardan Habersiz Olduğunu İfade Etmesi ve Sanığın İse Bu Savunmaları Doğrular Yönde Beyanlarda Bulunması Nedeniyle Beraati Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK ( Diğer Sanığın Yolcu Olarak Bulunduğu Araçta Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Diğer Sanığın Sigaralardan Habersiz Olduğunu İfade Etmesi ve Sanığın İse Bu Savunmaları Doğrular Yönde Beyanlarda Bulunması Nedeniyle Beraati Gerektiği )

• YOLCU OLARAK BİNİLEN ARAÇTA SİGARA KAÇAKÇILIĞI YAPILMASI ( Diğer Sanığın Sigaralardan Habersiz Olduğunu İfade Etmesi ve Sanığın İse Bu Savunmaları Doğrular Yönde Beyanlarda Bulunması Nedeniyle Beraati Gerektiği )

5607/m.3

ÖZET : Olay tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yol kontrolünde durdurulan, hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen sanığın sevk ve idaresinde olup diğer sanığın yolcu olarak bulunduğu araçta 129 karton ve 6 paket bandrolsüz sigara ele geçirildiği cihetle; diğer sanığın aşamalardaki savunmalarında sigaraların ele geçirildiği araca yolcu olarak bindiği ve sigaralardan habersiz olduğunu ifade etmesi, sanığın ise bu savunmaları doğrular yönde beyanlarda bulunması, sigaraların gizli bölmelerde ve dışarıdan görülemeyecek şekilde araca yerleştirilmiş olması nedenleriyle, diğer sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olay tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yol kontrolünde durdurulan, hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen sanık M.`in sevk ve idaresinde olup sanık H.`ın yolcu olarak bulunduğu araçta 129 karton ve 6 paket bandrolsüz sigara ele geçirildiği cihetle; sanık H.`ın aşamalardaki savunmalarında sigaraların ele geçirildiği araca yolcu olarak bindiği ve sigaralardan habersiz olduğunu ifade etmesi, sanık M.`in ise bu savunmaları doğrular yönde beyanlarda bulunması, sigaraların gizli bölmelerde ve dışarıdan görülemeyecek şekilde araca yerleştirilmiş olması nedenleriyle, sanık H.`ın mahkumiyeti için her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık H.`ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube