Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İftira Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1911

K. 2013/6340

T. 24.4.2013

• İFTİRA ( Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı )

• BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK ( Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmadığının Gözetileceği )

• KENDİSİ HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI ENGELLEMEK ( İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Başkasının Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçunun Söz Konusu Olduğu )

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Suçundan Kendisi Hakkında Yapılacak Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Var Olan Başka Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı )

5237/m.206, 267, 268

ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan kendisi hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmayı engellemek için gerçekte var olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini soruşturma makamlarına bildiren sanığın eyleminin bir bütün halinde başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacağı ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçundan mahkum edilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında suç adının "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" yerine "iftira" olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası kabul edilmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kendisi hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmayı engellemek için gerçekte var olan Serdar`ın kimlik bilgilerini soruşturma makamlarına bildiren sanığın eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK`nın 268/1. maddesi yollamasıyla 267/1. maddesinde tanımlanan başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacağı ve anılan suçtan cezalandırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçundan da hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanunu aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 24.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube