Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/19966

K. 2012/1117

T. 26.1.2012

• ZATİ SAYAÇTAN GEÇEN ELEKTRİĞİ KULLANMAK ( Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığı Hususlarında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

• ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak - Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak - Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceği )

5237/m. 142/1-f

ÖZET : Zati sayaçtan geçen elektriği kullanırken yakalanan sanık hakkında, faydalanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın konutta hangi tarihten itibaren oturduğu hususu kolluk aracılığıyla tespit edilerek, evdeki kurulu güç ve kullanım sürelerine göre suç tarihine kadar tüketilmesi gereken elektrik miktarının kaçak tespit tarihinde sayaç üzerinde belirlenen endeks ile uyumlu olup olmadığı ve suça konu elektrik sayacına müdahale olup olmadığı hususlarında bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumu değerlendirilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Oluş ve dosya kapsamına kaçak elektrik tespit tutanağı içeriğine göre; sanığın oturduğu meskende suç tarihlerinde yapılan kontrollerde kurum kaydı olmayan 23427863 seri no.lu ALGATECH marka zati sayaçtan geçen elektriği kullanırken yakalandığı ve tutanak tarihi itibariyle sayaç endeksinin "789"Kwh olduğunun tespit edildiği, sanığın "tutanağa konu binanın ve elektrik aboneliğinin babası R. Y. üzerine olduğunu, kullandıkları elektriğin sayaçtan geçtiğini ve kurum tarafından faturalandırıldığını" beyan ettiği, yakınan kurumun 12.03.2009 tarih ve 5820 sayılı yazısında ise " R. Y. adına 6566043 sayılı tesisatta 6784086 seri no.lu MKE marka sayacın kayıtlarda gözüktüğünün" belirtilmesi karşısında; kuruma kayıtlı sayaç sökülerek yerine zati sayaç takılmasının nedeninin sanıktan ve yakınan kurumdan sorularak, kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alındığında, faydalanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın konutta hangi tarihten itibaren oturduğu hususu kolluk aracılığıyla tespit edilerek, evdeki kurulu güç ve kullanım sürelerine göre suç tarihine kadar tüketilmesi gereken elektrik miktarının kaçak tespit tarihinde sayaç üzerinde belirlenen endeks ile uyumlu olup olmadığı ve suça konu elektrik sayacına müdahale olup olmadığı hususlarında bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde elektrik hırsızlığı suçundan sanığın beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube