Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/25919

K. 2013/5550

T. 18.3.2013

• KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Hapis Cezası ve Adli Para Cezası Biçimindeki Seçenekli Yaptırımlardan Neden Hapis ya da Adli Para Cezasına Hükmedildiğinin Gösterileceği - Hükmedilen Hapis ya da Adli Para Cezasının Alt ve Üst Sınırı Arasında Temel Cezanın Belirleneceği )

• GEREKÇELİ KARAR ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezası ve Adli Para Cezası Biçimindeki Seçenekli Yaptırımlardan Neden Hapis ya da Adli Para Cezasına Hükmedildiğinin Gösterileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hükmedilen Hapis ya da Adli Para Cezasının Alt ve Üst Sınırı Arasında Temel Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )

• HAPİS CEZASI İLE ADLİ PARA CEZASININ SEÇENEK OLARAK YER ALMASI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )

• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Durumlarda Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )

5237/m. 50, 61, 125

ÖZET : Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçuna ilişkin davada; suça ilişkin hükümde yer alan hapis ve adli para cezası biçimindeki seçenekli yaptırımlardan neden hapis ya da adli para cezasına hükmedildiğinin yasal ve yeterli gerekçesi gösterilip, daha sonra hükmedilen hapis ya da adli para cezasının alt ve üst sınırı arasında temel cezanın belirlenmelidir.

Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezası seçenek olarak öngörüldüğü durumlarda, hapis cezasına hükmedilmişse; bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Ceza yasasında, hapis cezası ile adli para cezasının seçenekli yaptırım olarak öngörüldüğü durumlarda mahkemece, öncelikle hapis ya da adli para cezasının neden seçildiğine ilişkin yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeli, daha sonra ise alt ve üst sınırları arasında yasal ve yeterli gerekçe gösterilerek temel ceza belirlenmelidir.

Somut olayda sanığa yüklenen suç kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu olup, hakaret suçunun düzenlendiği 5237 sayılı TCK.nın 125/1 maddesinde, hapis ve adli para cezası biçimindeki seçenekli yaptırım, aynı maddenin 3-a fıkrasında yer alan görevliye hakaret suçunu da kapsadığından, kamu görevlisine karşı hakaret suçundan, seçenekli yaptırımlardan neden hapis ya da adli para cezasına hükmedildiğinin yasal ve yeterli gerekçesi gösterilip, daha sonra hükmedilen hapis ya da adli para cezasının alt ve üst sınırı arasında temel cezanın belirlenmesinde yasal ve yeterli gerekçenin gösterilmesi gerekirken, yalnızca hapis cezasının alt ve üst sınırı arasında temel cezanın belirlenmesine ilişkin gerekçe gösterilmesi,

2- TCY.nın 125/3-a maddesindeki suç tanımında hapis cezası ile adli para cezası seçenek olarak öngörüldüğü durumlarda, hapis cezasına hükmedilmişse; bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeden, hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi suretiyle aynı Yasa`nın 50/2. maddesine aykırı davranılması,

3- Sanık hakkında hakaret suçundan verilen cezadan TCK`nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılırken cezanın 10 ay yerine, 10 ay 4 gün hapis cezası olarak belirlenmesi, ayrıca aynı Yasanın 50/1-a, 52. maddeleri uyarınca 1 gün karşılığı 20 TL`den paraya çevrilirken sonuç cezanın 6.000 TL yerine 6.080 TL hesaplanmak suretiyle fazla ceza hükmolunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nın 326/son maddesi uyarınca yeni hüküm kurulurken bozma öncesi hükmolunan yaptırımın ( cezanın ) ve sonuçlarının ağırlaştırılamayacağı kuralının gözetilmesine, 18.03.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube