Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kullanma Hırsızlığı Suçu Hakkında Yargıtay 13. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/23095

K. 2011/6602

T. 28.11.2011

• KULLANMA HIRSIZLIĞI (Mağdurun Şikayetçi Olmadığı Gözetilerek Çalındığı Yerden 2 Km Uzakta Bir Yere Bırakılan Araç İçerisinden Hiçbir Şeyin Alınmadığının Mağdur Tarafından Beyan Edildiği - Kamyonetin Ücret Karşılığı Yük yada Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)

• ARAÇ HIRSIZLIĞINDA ARAÇ ÜZERİNDE KEŞİF (Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1`in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)

• KEŞİF (Araç Hırsızlığında Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1`in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı)

765/m.493, 494

ÖZET : Mağdurun şikayetçi olmadığı gözetilerek, çalındığı yerden 2 km uzakta bir yere bırakılan araç içerisinden hiç bir şeyin alınmadığının mağdur tarafından beyan edilmiş olması karşısında kamyonetin ücret karşılığı yük yada yolcu taşımacılığına tahsis edilip edilmediği araştırılarak 765 Sayılı T.C.K.`da bulunan kullanma hırsızlığı suçunun oluşup oluşamayacağı değerlendirilmeden uygulama yapılması ve kabule göre de aracın kırılmak suretiyle açılan sol ön kapısı camının sağlam ve dayanıklı olup olmadığı, basit bir zorlamayla kırılıp kırılmayacağı araç üzerinde keşif yapılıp uzman bilirkişi aracılığıyla tesbit edildikten sonra, sanık hakkında 765 Sayılı T.C.K.nın 493/1. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mağdurun şikayetçi olmadığı gözetilerek, çalındığı yerden 2 km, uzakta bir yere bırakılan araç içerisinden hiç bir şeyin alınmadığının mağdur tarafından beyan edilmiş olması karşısında; suça konu kamyonetin ücret karşılığı yük yada yolcu taşımacılığına tahsis edilip edilmediği, araştırılarak 765 Sayılı T.C.K.nun 494/1 maddesinde yazılı bulunan kullanma hırsızlığı suçunun oluşup oluşamayacağı değerlendirilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

Kabule göre de;

Müştekiye ait Ford Otosan marka aracın kırılmak suretiyle açılan sol ön kapısı camının sağlam ve dayanıklı olup olmadığı, basit bir zorlamayla kırılıp kırılmayacağı araç üzerinde keşif yapılıp uzman bilirkişi aracılığıyla tesbit edildikten sonra, sanık hakkında 765 Sayılı T.C.K.nın 493/1. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının tartışılmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 28.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube