Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/7783

K. 2007/899

T. 14.2.2007

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Hakkı - İmar Planı Kaynaklı Olarak Sözleşmede Belirtilen Sayıda Daire Yapılamaması/Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Tarafların Haklarının Belirleneceği )

• İMAR PLANI KAYNAKLI SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SAYIDA DAİRE YAPILAMAMASI ( Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Tarafların Haklarının Belirleneceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Arsa Sahibinin Hakkı )

• MEN`İ MÜDAHALE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Dairenin Kimin Payına Düştüğünün Belirlenmesinden Sonra Meni Müdahaleye Karar Verileceği )

818/m.356

ÖZET : İmar plan ve tasdikli proje gereğince sözleşmede belirlenen miktar kadar daire yapılmasının sağlanamadığı durumda tararafların imar mevzuatına uygun yapılan bağımsız bölüm sayısınca hak sahibi olacakları ortadadır. Bu nedenle mahkemece, arsanın mevkii, konumu ve emsal taşınmazlardaki paylaşım şekli dikkate alınarak binadan kaç bağımsız bölümün arsa sahibine verileceği saptanmalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı Şükran vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 24.06.1999 tarihli kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı arsa sahibi, binadaki 4 nolu dairenin kendisine ait olması gerekirken davalı yüklenici İlbeyi tarafından diğer davalı Şükran`a satıldığını ileri sürerek, Şükran`ın müdahalesinin men`ine ve kira kaybı alacağının davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece söz konusu dairenin sözleşme ile davacıya bırakıldığı görüşüyle Şükran`ın müdahalesinin men`ine, kira kaybı alacağının da kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Şükran vekilince temyiz edilmiştir.

24.06.1999 tarihli sözleşmeyle davacıya ait arsa üzerinde 2 dükkan 11 daire yapılması kararlaştırılmış iken, imar plan ve tasdikli proje gereğince 2 dükkan 6 dairenin yapılabildiği, yani sözleşmede belirlenen miktar kadar yapılmasının sağlanamadığı anlaşılmıştır. Yüklenici imara aykırı bina yapmaya zorlanamayacağından, mevcut yapının imar mevzuatına uygun yapılmış olması halinde tarafların alabilecekleri bağımsız bölüm miktarınca hak sahibi olacakları ortadadır. Bu nedenle mahkemece, arsanın mevkii, konumu ve emsal taşınmazlardaki paylaşım şekli dikkate alınarak davacının yasal binadan kaç dükkan ve daire alabileceği saptanmalı, böylece dava konusu 4 nolu dairenin arsa sahibinin payına isabet edip etmeyeceği belirlenmeli ve bu paylaşım şekline göre 4 nolu dairenin arsa sahibine isabet edeceği belirlendiği takdirde men`i müdahale kararı verilmeli, aksi takdirde, men`i müdahale talebi reddedilmelidir.

Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle yazılı şekilde men`i müdahale kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı Şükran yararına ( BOZULMASINA ), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı Şükran`a geri verilmesine, 14.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube