Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kazanç Elde Etmek Maksadıyla Ödünç Para Vermek Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3811

K. 2013/1486

T. 28.2.2013

• KAZANÇ ELDE ETMEK MAKSADIYLA ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Pos Cihazı İle İşlem Yapmak/Komisyon Kesintisi - Sanıkların Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )

• TEFECİLİK ( Kuyumcu Olan Sanıkların Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Komisyon Keserek Pos Cihazı İle İşlem Yaptığı - Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )

• KREDİ KARTI VE POS CİHAZI İLE KOMİSYON KESEREK BORÇ VERME ( Sanıkların Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Gösterdiği - Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Tefecilik Suçunun Oluşacağı )

• GERÇEK OLMAYAN ALIŞ VERİŞ TUTARI ÜZERİNDEN KOMİSYON KESİNTİSİ YAPMAK ( Sanıkların Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Aldıkları Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Tefecilik Suçunun Oluşacağı )

5237/m.241

ÖZET : Kuyumcu olan sanıkların işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran kişilere ait kredi kartları ile pos cihazı aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alış veriş tutarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme ya da komisyonu verdiği paranın üzerine ilave ederek kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçimindeki eylemlerinin, bankaya komisyon ödememeleri veya kredi kartı sahiplerinden aldıkları komisyon miktarından az ödemeleri halinde, kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para verme niteliğinde olacağı gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Müşteriye kredi kartından geçirmek suretiyle taksitle altın satışı yapılması, müşterinin satın aldığı altını aynı gün bozdurmak istemesi üzerine satın alıp bedelini ödemesinin kuyumculuk mesleğinin ticari faaliyeti kapsamında olduğu, müşterinin bir kuyumcudan satın aldığı altını aynı gün başka bir kuyumcuda bozdurması ile aynı kuyumcuya bozdurması arasında ticari hayatın gereği olarak fark olmadığı, sanıkların yasal ticari defterlerine kaydetmek suretiyle ticari faaliyette bulunmaları nedeniyle suçun unsurları itibariyle oluşmadığından bahisle sanıkların beraetlerine karar verilmiş ise de;

Altın alım satımının niteliğine, aynı gün alınıp tekrar geri satım yapıldığı iddia olunan işlem sayısının fazlalığına göre savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında, kuyumcu olan sanıkların işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran kişilere ait kredi kartları ile pos cihazı aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alış veriş tutarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme ya da komisyonu, verdiği paranın üzerine ilave ederek kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçiminde eylemlerinin gerçekleştirildiğinin kabulünün gerektiği, bu nedenle bankaya komisyon ödememeleri veya kredi kartı sahiplerinden aldıkları komisyon miktarından az ödemeleri halinde, eylemlerin kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para verme niteliğinde olacağı gözetilerek, sanıkların işyerinde pos cihazı bulunan bankalardan veya Bankalar Arası Kart Merkezi`nden suç tarihlerine göre pos cihazlarından yapılan alışverişler karşılığında komisyon ödeyip ödemedikleri ve ödemişlerse miktarları sorulup gerektiğinde bilirkişiden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre hüküm tesisi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hükümler kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 28.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube