Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tekerrür Suçu Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2011/14131

K. 2011/15650

T. 1.11.2011

• TEKERRÜR ( Basit Şekilde Kasten Yaralama - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Hükmün Kesinleşme Tarihi ve İnfaz Tarihi Gözetilediğinde Tekerrür Şartlarının Oluşmadığının Kabul Edileceği )

• KASTEN YARALAMA ( Basit Şekilde - Sanığın Başlangıçtan Beri Savunmasında Mağdurun Kendisine Taşla Vurduğunu Belirttiği/Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Basit Şekilde Yaralama - Sanığın Başlangıçtan Beri Savunmasında Mağdurun Kendisine Taşla Vurduğunu Belirttiği/Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )

• MAĞDURUN SANIĞA TAŞLA VURMASI ( Kasten Yaralama - Sanığın Başlangıçtan Beri Savunmasında Mağdurun Kendisine Taşla Vurduğunu Belirttiği/Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )

5237/m.29, 58, 86

ÖZET : Sanığın adli sicil kaydındaki hükümün kesinleşme tarihi ve infaz tarihi gözetilediğinde tekerrür şartlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.

Sanığın başlangıçtan beri savunmasında aralarında çıkan tartışmada mağdurun kendisine taşla vurmasına sinirlenerek atılı suçları işlediğini belirtmiş olmasına göre sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1- )Sanığın dosyadaki adli sicil kaydına göre İzmir 3. SCM.nin 18.9.1997 t, li 1997/317-705 Sayılı ilamı ile 765 Sayılı T.C.K.nun 491/i-son, 522, 71. maddeleri gereğince verilen hükümün 19.3.1998 tarihinde kesinleşmiş olduğu ve 3.5.2002 tarihinde infaz edildiği bu şekle göre T.C.K.nun 58. maddesi uyarınca tekerrür şartlarının oluşmadığı halde; sanık hakkında diğer mağdur-sanık B.`in adli sicil kaydındaki Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi`nin ilamının esas alınarak karar verilmesi,

2- )Sanığın başlangıçtan beri savunmasında aralarında çıkan tartışmada mağdur B.`in kendisine taşla vurmasına sinirlenerek atılı suçları işlediğini belirtmiş olmasına göre sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışmasız bırakılması,

3- )Sanığın nüfus kaydının dosyada bulunmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 1.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube