Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/22415

K. 2013/15305

T. 5.6.2013

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Olumsuz Bir Davranışı Bulunmadığı - Yetersiz Gerekçelerle Seçenek Yaptırıma Çevirme Düzenlemesi İle Ertelemenin Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• SEÇENEK YAPTIRIM ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma/Sanığın Olumsuz Bir Davranışı Bulunmadığı - Yetersiz Gerekçelerle Seçenek Yaptırıma Çevirme Düzenlemesi İle Ertelemenin Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ERTELEME ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma/Sanığın Olumsuz Bir Davranışı Bulunmadığı - Yetersiz Gerekçelerle Seçenek Yaptırıma Çevirme Düzenlemesi İle Ertelemenin Uygulanmamasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Suçun İşleniş Özelliği ve Sanığın Tespit Olunan Kişiliği Şeklindeki Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.50, 51, 179

5271/m.231

ÖZET : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda; olumsuz bir davranışı bulunmayan sanık hakkında hükümde suçun işleniş özellikleri ve sanığın kişiliği şeklindeki, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçelerle seçenek yaptırıma çevirme düzenlemesi ile ertelemenin uygulanmamasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Sabıkası ve duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışları bulunmayan sanık hakkında, şikayet olmadığıda gözetilerek "suçun işleniş özelliği ve sanığın tespit olunan kişiliği" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin, sanığın üzerine atılı suçun unsurunun oluşmadığına dair yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- )Sabıkasız olan ve dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı bulunmayan sanık hakkında hükümde suçun işleniş özellikleri ve sanığın kişiliği şeklindeki, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçelerle 5237 Sayılı T.C.K.nın 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırıma çevirme düzenlemesi ile T.C.K.nın 51. maddesinde düzenlenen ertelemenin uygulanmamasına karar verilmesi,

2- )5271 Sayılı C.M.K.nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemesi için öngörülen koşulların, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlarla birlikte, denetime olanak verecek şekilde, somut gerekçeler gösterilmek suretiyle değerlendirildikten sonra, sanık hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair düzenlemenin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sabıkası ve duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışları bulunmayan sanık hakkında, şikayet olmadığıda gözetilerek C.M.K.nın 231/6. maddesindeki ölçütler irdelenip gerekçelendirilmeden, "suçun işleniş özelliği ve sanığın tespit olunan kişiliği" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin ve mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube