Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ekmek Bıçağını Adam Öldürme Suçunda Kullanma Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/35474

K. 2013/8920

T. 19.3.2013

• EKMEK BIÇAĞINI ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA KULLANMA ( 6136 S.K. Md.15/4`de Tanımlanan Suçun Oluştuğu Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilemeyeceği )

• BIÇAĞI SIRF SALDIRIDA KULLANMAK AMACIYLA TAŞIMA ( Sanığın Suça Konu Ekmek Bıçağını Adam Öldürmek Suçunda Kullandığı - 6136 S.K. Md.15/4`de Tanımlanan Suçun Oluştuğu )

• ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN`A AYKIRILIK ( Sanığın Suça Konu Ekmek Bıçağını Adam Öldürmek Suçunda Kullandığı - 6136 S.K. Md.15/4`de Tanımlanan Suçun Oluştuğu Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilemeyeceği )

6136/m. 15/4

ÖZET : Sanığın suça konu ekmek bıçağını adam öldürmek suçunda kullandığı, bu nedenle 6136 sayılı Yasanın 15/4. maddesinde tanımlanan suçun oluştuğu gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Oluşa, dosya kapsamına göre, sanığın suça konu ekmek bıçağını adam öldürmek suçunda kullandığı bu nedenle, 6136 sayılı Yasanın 15/4. maddesinde tanımlanan suçun oluştuğu gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube