Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Adli Soruşturmada Kardeşinin Adını Bildirmek Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/15406

K. 2012/8892

T. 16.5.2012

• ADLİ SORUŞTURMADA KARDEŞİNİN ADINI BİLDİRMEK (Suçtan Kurtulmak Amacıyla Soruşturma Evrakının Bu İsme Göre Düzenlenmesine Neden Olmak - Eyleminin "İftira" Suçuna Uyduğu)

• İFTİRA (Sanığın Şüpheli Olarak Yakalanıp Hakkında Yapılan Adli Soruşturmada Suçtan Kurtulmak Amacıyla İsmini Kardeşi Olarak Bildirmesi - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Değil İftira Suçu Oluşturacağı)

• RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN (Sanığın Şüpheli Olarak Yakalanıp Hakkında Yapılan Adli Soruşturmada Suçtan Kurtulmak Amacıyla İsmini Kardeşi Olarak Bildirmesi - Eyleminin "İftira" Suçuna Uyduğu)

5237/m. 206, 267/1, 268/1

ÖZET : Sanığın hırsızlık suçundan şüpheli olarak yakalanıp hakkında yapılan adli soruşturma sırasında suçtan kurtulmak amacıyla ismini, kardeşi olarak bildirerek bir kısım soruşturma evrakının bu isme göre düzenlenmesine neden olmaktan ibaret eyleminin "iftira" suçuna uyduğu gözetilmelidir. "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının suç vasfına yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın hırsızlık suçundan şüpheli olarak yakalanıp hakkında yapılan adli soruşturma sırasında suçtan kurtulmak amacıyla ismini, (dosyadaki nüfus kaydına göre) kardeşi "Ramazan" olarak bildirerek bir kısım soruşturma evrakının bu isme göre düzenlenmesine neden olmaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCY`nin 268/1. maddesi yollamasıyla, 267/1. maddesindeki "iftira" suçuna uyduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 16.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube